Koja je Tajna Ayatul Kursi?

Pitanje 64: Koja je tajna stiha Stolice (Ayatul Kursi), i da li je on povezan sa Monoteizmom i Imamatom?

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. I neka Mir i Molitve Allaha budu na Muhamedu i Potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Ovo je stih Stolice kako je sisao Muhamedu sawas.:
“Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! Ne obuzima Ga dremež, niti san. Njegovo je šta je u Nebesima i šta je na Zemlji, i šta je između njih, i šta je ispod tla, Znalac nevidljivog i svedočenog. On je Milostiv Samilostan. Ko je taj ko će posredovati kod Njega, izuzev s dozvolom Njegovom? Zna šta je pred njima, i šta iza njih, a ne obuhvataju ništa od znanja Njegovog, izuzev šta htedne. Stolica Njegova obuhvata Nebesa i Zemlju, i ne umara Ga održavanje njihovo. A On je Svevišnji, Veličanstveni.” (Surat Al-Baqara (2):255 + stihovi koji nedostaju)

I njegova tajna je ta da on spominje Istinu (On), i Bozanstvenost (Allah), i vrata Bozanstvenosti (Milostiv, Samilostan), i objasnjava razliku izmedju Istine i Bozanstvenosti u rangu znanja i njihove potpune saglasnosti unutar Istine, i objasnjava da je Bozanstvo (Allah) manifestacija Istine i opis Istine, i on objasnjava da je ova manifestacija zbog ljudske potrebe za njom (Odrzavaoc je Istina sve dok postoji neko da bude odrzan). I on objasnjava da je istinski Zivi On swt. i da je zivot svega ostalog od Njegovog Zivota i da je odrzano Njegovim Zivotom.
I nacicete vise detalja u Interpretaciji Sure Al-Tawhid, koja ce biti uskoro objavljena, InshaAllah. (sada je vec objavljena)