Iskusenje Teleta

Iskusenje Teleta

 

1
Svemoguci je rekao: “I upilo se u srca njihova tele s neverovanjem njihovim. Reci: “Jadno je ono što vam naređuje verovanje vaše, ako ste vernici.” [1].

Svemoguci je rekao: “I narod Musaov, posle odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo. I nisu videli da im ono ne govori i da ih Pravim putem ne vodi. Oni ga prihvatiše i prema sebi se ogrešiše. (148) I pošto se posle gorko pokajaše i uvideše da su zabludeli, oni rekoše: “Ako se Gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni!” (149) A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika: “Kako ste tako ružno posle odlaska moga postupili! Zašto ste požurili i o naređenje Gospodara svoga se oglušili?” – i ploče baci, i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. “O sine majke moje” – reče Harun – “narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio; nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogrešili.”(150) “Gospodaru moj” – zamoli Musa – “oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih Najmilostiviji!” (151) One koji su tele prihvatili stići će kazna Gospodara njihova i poniženje još na ovome svetu; tako Mi kažnjavamo one koji kuju laži. (152) A onima koji rđava dela rade, pa se posle pokaju i vernici postanu, Gospodar tvoj će, posle toga, sigurno oprostiti i samilostan biti. (153)” [2].

Svemoguci je rekao: “Nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje” – odgovoriše. “Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili.” A to isto uradio je i Samiri, (87) pa im je on izlio tele koje je davalo glas kao da mûčē, i oni su onda rekli: “Ovo je vaš bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!” (88) Zar oni nisu videli da im ono ni reči ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti? (89) A njima je uistinu Harun još pre govorio: “O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni; Gospodar vaš je Milostivi, zato sledite mene i slušajte naređenje moje!” (90) “Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa” – odgovorili su oni. (91) “O Harune” – povika Musa – “šta te je sprečilo, kad si ih vidio da su zalutali, (92) da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao?” (93) “O sine majke moje” – reče Harun – “ne hvataj me za bradu i za kosu moju! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: ‘Razdor si među sinovima Israilovim posejao i nisi postupio onako kako sam ti rekao.'” (94) “A šta si to ti htio, o Samiri?” – upita Musa. (95) “Ja sam video ono što oni nisu videli” – odgovori on – “pa sam šaku zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao.” (96) “E onda se gubi!” – reče Musa – “čitavog svog života ćeš govoriti: ‘Neka me niko ne dotiče!’, a čeka te još i određeni čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovog tvog ‘boga’ kojem si se klanjao; mi ćemo ga, sigurno, spaliti i po moru mu prah rasuti. (97) Vaš bog je samo Allah. Drugog boga, osim Njega, nema! Njegove znanje se prostire na sve stvari”(98)” [3].

———
[1]Surat Al-Baqara (2):93.
[2]. Surat Al-Araf (7):148-153.
[3]Surat Taha (20):87-98.

2
Iskusenje teleta se dogodilo u cetrdeset godina At-Tiha (divljine/pustinje) kada su Banu (sinovi) Israela bili izgubljeni u pustinji Sinaj, kao kazna zbog njihove pobune protiv Bozanskih naredbi, i kao reforma onoga sto je bilo korumpirano u njima samima, gde je Allah swt. zakazao sastanak Mojsiju a.s. od trudeset noci, na koje je On dodao jos deset, Allah swt. rekao: “Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset, pa se vreme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći.“ [1].

A Allah swt. nije nio nesvestan da ce odredjeni rok biti kompletiran za cetrdeset noci, i On swt. nije lagao Mojsiju, Svemoguci je daleo iznad (toga), vec je On ucinio sastanak od trideset noci sa njim, a jos deset koje nadopunjuju do cetrdest su zasnovane na drugoj stvari, koja se jos nije dogodila, kao sto su Dua (Dova) ili milostinja ili bilo koje drugo delo koje Mojsije a.s. cini, ili (kao) napustanje grupe Bani Israela, za koga (to delo) su oni bili kaznjeni odsustvom Mojsija a.s. jos deset noci, i to je u znanju Allaha Svemoguceg da ce Mojsije biti odsutan cetrdest noci, ali na Tabli Brisanja i Potvrde (stoji) da ce Mojsije biti odsutan trideset noci, a ako se ta i ta stvar dogodi od (strane) Mojsija a.s. ili (od) Bani Israela, onda ce ih On kompletirati za cetrdeset noci. Svemoguci je rekao: “Briše Allah šta hoće i potvrđuje šta On hoće, i kod Njega je Knjiga nad knjigama.“ [2].

I ovo je slicno Dua bilo koga od nas, da bi Allah otklonio nevolju/kaznu od njega, da bi ga On darovao blagoslovom iz Njegove Milosti sta On hoce, a kada se stvari ne bi menjale, onda bi Dua bila nevazeca i (bila bi) beskorisna prica, ali Allah swt. je odmerio meru, i Njegove ruke su ispruzene, On ih pruza kome god On hoce, i smanjuje izdrzavanje kako god On hoce i On je Najveci od vladara, i ovo je Al-Bida’ (Allah je spemenuo Al-Bida’-u u Kur’anu kao znacenje i pojam, bez koriscenja reci u mnogim stihovima, kao sto je: “…Za svako doba postoji knjiga. * Briše Allah šta hoće i potvrđuje šta On hoće, i kod Njega je Knjiga nad knjigama.“ (Surat Ar-Ra’d (13):38-39), opipljiva realnost u sve-mudrom podsetniku (Kur’anu) koga su neupuceni/neznalice porekli i rekli: ‘Allah je zavrsio/kompletirao sve, i vezao Svoje ruke’ i oni su jednaki Jevrejima [3].

———
[1]Surat Al-A’raf (7):142.
[2]Surat Ar-Ra’d (13):39.
[3]. Jevreji tvrde da je ruka Allaha vezana i da je On zavrsio sa/kompletirao kreaciju i stvar i da On ne moze da promeni bilo sta! I Allah Svemoguci je odgovorio na ove reci, i On je rekao:“Jevreji govore: “Allahova ruka je vezana!” Vezane su ruke njihove ! I prokleti su zbog toga što govore! Ne, obe ruke Njegove su ispružene, On udeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih tiraniju i neverovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Dana Oživljenja. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.” (Surat Al-Ma’ida (5):64).
Vecina Sunni ucenjaka se slazu sa Jevrejima u ovome, i oni kazu: Allah Svemoguci je zavrsio stvar i On je ne moze promeniti! I oni prenose o ovome mnoge tradicije, medju njima je ono sto Ahmed prenosi u svom Musnadu: ‘Od ibn Umara, on je rekao: ‘Umar je rekao: O Allahov Poslanice, da li ono sto mi govorimo/radimo, je stvar koja je kompletirana/ne moze da se promeni, ili je zapocela, ili je bila inovirana?’ On (sawas.) je rekao: “Sto se tice onoga sto je kompletirano, radi O Umare ibn Al-Khattab, zato sto je sve lako, i ko god da je od ljudi srece, on radi za srecu, a ko god da je od ljudi patnje, on radi za patnju” Musnad Ahmed: zbirka 2, strana 52, i pogledajte Sahih Al-Bukhari: zbirka 6, strana 86, Sahih Muslim: zbirka 8, strana 48, Tafsir Ibn Kathir: zbirka 4, strana 554, i druge.
I u ovim tradicijama, koje su za njih ispravne, oni kazu Al-Jabr (doktrina u kojoj sledbenici iste veruju da su sluge primorani na svoja dela, i da oni ne biraju u njima, i oni baziraju svoja dela u Allahu Svemogucem) o Allahu Svemogucem, kao sto govore o delima ljudi! I mi nalazimo da al-Bukhari prenosi odgovornost na Allaha o grehu Adama a.s. Prenosi se od Abu Huraire, on je rekao: Allahov Poslanik (sawas.) je rekao: ‘Adam i Mojsije su se prepirali. Mojsije je rekao Adamu, ‘O Adame! Ti si otac koji nas je razocarao i izveo nas iz Raja.’ Onda mu je Adam rekao, ‘O Mojsije! Allah te je blagoslovio Njegovim govorom (govorio je direktno sa tobom) i On je napisao (Toru) za tebe Njegovim Sopstvenim Rukama. Da li ti mene krivis za delo koje je Allah zapisao u mojoj sudbini cetrdeset godina pre moje kreacije?’ I Adam je opovrgao Mojsija, Adam je opovrgao Mojsija’Sahih Al-Bukhari: zbirka 3, strana 131. Oni su pobili Al-Bida’ zbog njihovog neznanja o njenoj realnosti.

3
Ovo, a postoje i Sunni ucenjaci koji dokazuju Al-Bida’ kao Ibn Al-Jawzya u njegovoj knjizi Al-Jawab Al-Kafi, u delu Dove, cak iako on to nije rekao doslovno, on je dokazao (njeno) znacenje, bilo tradicijama od Poslanika sawas. ili raspravljajuci o tome u korist Dove (molitve preklinjanja).

U tih cetrdest noci, Samiri je iskoristio odsustvo Mojsija a.s. i napravio tele od nakita, i Samiri je bacio na to tele saku punu zemlje, koju je uzeo ispod kopita konja Gavrila (Jibrail) a.s., i lik teleta je mukao kao krava, sto znaci glasom kao glas zive/prave krave. Mojsije je rekao: “O Gospodaru, ovo tele je od Samirija, a glas od koga je?” On (swt.) je rekao: “Od Mene O Mojsije, kada sam Ja video njih da su se okrenuli od (napustili) Mene zbog teleta, Ja sam hteo da im dam jos Fitne (iskusenja)” [1].

Samiri im je rekao da je to njihov bog i bog Mojsija a.s., sto znaci vas bog se manifestovao u teletu!! I mnogi medju Bani Israelom su mu poverovali nakon sto su mu pomogli u pravljenju teleta!!
I mi bi trebalo da razmisljamo o ovom incidentu/dogadjaju iz Kur’ana i da ga proucavamo, mozda ce Allah da nam da zivot onih srecnih i smrt mucenika, kao sto nam je Allahov Poslanik sawas. obecao kada proucavamo Kur’an [2].

Pa ako ste odlucili, O voljeni, da proucavate ovaj dogadjaj, zapitajte sa sa mnom, ko je Samiri? I da li je on bio ucenjak od Bani Israela? I da li je on bio pustinjak i obozavalac? Gde: “Ja sam video ono što oni nisu videli” – odgovori on – “pa sam šaku… “ [3]. Izgleda iz konteksta stiha da je on video Gavrila a.s. ili nevidljive stvari; niko osim njega to nije video. Onda, da li je Samiri bio borac (mudzahid)?
Ovo znacenje je spomenuto u interpretaciji ovog stiha: “pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda“ [1] da je to Samiri, pa ako je ovo tacno, Samiri bi bio borac, ubica tiranskih vojnika, Faraona Egipta pre slanja Mojsija a.s. [2].

———
[1]Tafsir Al-Qumi: zbirka 2, strana 62, Bihar Al-Anwar: zbirka 13, strana 210, Pri Poslanika od Al-Jazaeri: strana 268.
[2]. Od Ismail Bin Abi Ziad, od Ja’far Bin Muhameda od njegovog oca a.s., on je rekao: Poslanik sawas. je rekao: “Ljudi Kur’ana su veceg ranga od drugih ljudi, osim Poslanika i Verovesnika, pa ne osiromasujte lude Kur’ana i njihova prava, jer oni imaju kod Allaha mesto/poziciju” Tawab Al-A’mal od As-Saduq-a: strane 99-100.
[3]Surat Taha (20):96.

[1]Surat Al-Qasas (28):15.
[2]. Ibn Tafsir Al-Qumi (objasnjenje od Al-Qumija): “…I Samiri je pred Mojsijem a.s. kada je Allah podavio Faraona i njegove kompanjone, pa je on pogledao Gavrila dok je bio zivotinja u liku Ramaka (konj koji je uzet za reprodukciju), pa kad god bi on stavio svoje kopito na neko mesto, zemlja na tom mestu bi se pomerala, pa je Samiri pogledao u to, a on je bio najbolji od kompanjona Mojsija a.s.“ Tafsir Al-Qumi: zbirka 2, strane 61-63.
I ovo ukazuje na to da je Samiri bio vodja, i ispred kompanjona Mojsija a.s. a ja necu reci najbolji kompanjon Mojsija a.s.

4
I ko je onaj koji je zaboravio? Mojsije a.s., sto znaci da je on zaboravio/zanemario svog Gospodara i otisao na planinu, govor je bio sa jezika Samirija. A istina je ta, da je to daleko (od stvarnosti), zato sto Bani Israel znaju da je Mojsije otisao na planinu naredbom Allaha, pa onaj koji je zaboravan je Samiri, sto znaci da je on napustio pravu veru i Istinsko Bozanstvo, i govor je od Allaha Svemoguceg. A sto je to sto je njegova dusa njemu ukrasila? Istina je da je to poreklo svih Fitni (iskusenja), pozuda, ego, Shaytan (l.a.) i zlatni nakit ovoga sveta, njegova dusa koja je sklona zlu mu je ukrasila da je on bolji od Haruna a.s., i on se pobunio protv njega (a.s.), nije se pokorio njegovoj naredbi i bio je arogantan, njegova dusa mu je ukrasila da je on ucenjak, obozavalac, pustinjak i borac (mudzehid), i neke nevidljive stvari su otkrivene njemu, i da je on zasluzniji da vodi Bani Israel u odsustvu Mojsija a.s., od Haruna a.s., i on je zavideo Harunu i Mojsiju a.s., pa ga je arogancija zgrabila, i cef i ego su ga pobedili, i Shaytan (l.a.) ga je zeleo u Ambisu i ucinio ga arogantnim prema velikom Poslaniku a.s., kao sto je on (l.a.) bio arogantan prema Adamu a.s., i Shaytan (l.a.) ga je isprovocirao svojim pozivom, namamio ga svojim mamljenjem i zarazio ga svojom bolescu, i velovi su se spustili na ogledalo duse kada je prodao uputstvo za zabludu, i on vise nije video “vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide.“ [1].

I on je zaboravio istinu i Istinsko Bozanstvo Koje nije vidjeno ocima i ne moze se obuhvatiti obmanama, i on se vratio najnizim tipovima shirka (mnogobostva, politeizma), slicnosti. I on je predstavio ono sto je njegova dusa skrivala, lik teleta koje je mukalo kao krava, da postane iskusenje, kojem ce se ljudi, cije su duse sakrile (iskusenje) pre njegove pojave, radovati, i u njih se upilo da popiju tele pre nego sto je ono bilo napravljeno, pa koliko su se oni suprotstavili Mojsiju i Harunu a.s. i koliko su namucili Mojsija a.s. “Kada Musa reče narodu svome: “Zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!” – i kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah neće ukazati na Pravi put nepobožnom narodu“ [2].

Mnogi od Banu Israela su videli da su oni bolji od Mojsija a.s., a sto se tice Haruna a.s., on nije imao vrednost za mnoge od njih, u Tori: “A Korej, sin Isara sina Kata sina Levijevog, i Datan i Aviron sinovi Elijavovi, i Avnan sin Faleta sina Ruvimovog 2 Oni se pobuniše protiv Mojsija sa sinovima Izraelovm… Oni se dakle skupiše protiv Mojsija i Arona i rekoše im: “Dosta neka vam je. Sva zajednica, svi skupa sveti su, i Gospod je među njima. Zašto se vi uzdižete nad zajednicu Gospodnju?
4 Kad to ću Mojsije, pade ničice na svoje lice. 5 Tada odgovori Korahu i svoj družini njegovoj ovako: “Sutra će pokazati Gospod, tko je njegov i tko je dosta sveti, i učiniće da mu se približi: goga tada on izabere, On će učini da taj mu se približi. “ [3].

———
[1]Surat Al-A’raf (7):198.
[2]Surat As-Saf (61):5.
[3]Stari Zavet: Brojevi glava 16.

5
“1 Potom reče Gospod Mojsiju govoreći: 2 Reci sinovima Izrailjevim, i uzmi od njih po jednu palicu od svakog doma otaca njihovih, od svih knezova njihovih, po domovima otaca njihovih, dvanaest palica, i ime svakog napiši na palici njegovoj.3 A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovih. 4 I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svedočanstvom, gde se sastajem s vama. 5 I koga izaberem, njegova će palica procvetati; tako ću utišati pred sobom viku sinova Izrailjevih što viču na vas.
6 Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevim, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svog, dvanaest palica, i palica Aronova beše među palicama njihovim. 7 I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svedočanstva.
8 A sutradan dođe Mojsije u šator od svedočanstva, i gle, procvetala palica Aronova od doma Levijevog; beše napupila i cvetala, i bademi zreli na njoj. 9 I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svim sinovima Izrailjevim, i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu.
10 A Gospod reče Mojsiju: Donesi opet palicu Aronovu pred svedočanstvo da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova na me, da ne izginu. 11 I učini Mojsije, kako mu zapovedi Gospod tako učini. “ [1].

“4 Potom pođoše od gore Ora k Crvenom moru obilazeći zemlju edomsku, i oslabi duh narodu od puta.
5 I vikaše narod na Boga i na Mojsija: Zašto nas izvedoste iz Misira da izginemo u ovoj pustinji? Jer nema ni hleba ni vode, a ovaj se nikakvi hleb već ogadio duši našoj.” [2].

Isto tako, Samiri i njegov lik teleta su bili izlaz za prestupnike, da prikazu ono sto su njihove duse sakrile od mrznje i zavisti prema Mojsiju i Harunu (a.s.), a narocito prema Harunu a.s., zato sto je klevetanje njegove licnosti a.s. i suprotstavljanje njegovom poslanistvu lakse, jer je Mojsije a.s. imao veliku poziciju i veliki status u sopstvenosti mnogih od Bani Israela zbog onoga sto je pokazano od cuda kroz njega. Isto tako ti licemeri, koji su sledili Samirija, su osiromasili Haruna a.s. i grupu koja je podrzala istinu sa njim, i oni su pokusali da ubiju Haruna a.s., ali se on poneo prema iskusenju mudroscu Poslanika, i onda sacekao dok Mojsije a.s. nije dosao, i Allah mu je dao pobedu i pokazao njegovu istinu/pravo i osudu netacne/korumpirane doktrine, i pokazao na njenom mestu (umesto nje) pravu/ispravnu doktrinu, i istinu koju Allah hoce: “Pogledaj samo ovog tvog ‘boga’ kojem si se klanjao; mi ćemo ga, sigurno, spaliti i po moru mu prah rasuti. (97) Vaš bog je samo Allah. Drugog boga, osim Njega, nema! Njegove znanje se prostire na sve stvari”(98)” [3].

———
[1]Stari Zavet: Brojevi, Glava 17.
[2]Stari Zavet: Brojevi, Glava 21.
[3]Surat Taha (20):97-98.

Mojsije borac za Allaha, imigrant Allahu i Poslanik koji zove Allahu

Mojsije a.s. borac za Allaha, imigrant Allahu i Poslanik koji zove Allahu

“I kad se on opasa snagom i stasa, dadosmo mu mudrost i znanje; tako Mi nagrađujemo one koji dobra dela čine.(14) I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom i – usmrti. “Ovo je šejtanov posao!” – uzviknu – “on je, zaista, otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi! (15) Gospodaru moj” – reče onda – “ja sam sâm sebi zlo nanio, oprosti mi!” I On mu oprosti, On, uistinu, prašta i On je milostiv. (16) “Gospodaru moj” – reče – “tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada nevernicima neću biti od pomoći!” (17) I Musa u grad dodje prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga onaj isti od jučer pozva ponovo u pomoć. “Ti si, zbilja, u pravoj zabludi!” – reče mu Musa, (18) i kad htede ščepati zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj: “O Musa, zar ćeš ubiti i mene kao što si jučer ubio čoveka? Ti hoćeš da na zemlji tiranin da budeš, a ne želiš da miriš.” (19) I jedan čovek s kraja grada dotrča: “O Musa” – reče – “glavešine se dogovaraju da te ubiju. Zato beži iz grada. Ja sam ti zbilja iskren savetnik.”(20) I Musa iziđe iz grada, ustrašen, iščekujući šta će se desiti. “Gospodaru moj” – reče – “spasi me od ovih grešnih ljudi!” (21) I kad se uputi prema Medjenu, on reče: “Gospodar moj će mi pokazati Pravi put!” (22) [1]

Mojsije a.s. je usao u sredinu zivota, i nasao je nepravdu tiranina Faraona prema osiromasenim ljudima Bani (sinova) Israela i Egipcana, i Mojsije precisti i neokaljani, i ocekivani Spasitelj Poslanik, koga Bani Israel znaju, kako on moze da ostane u palati Faraona kao njegov pomagac, cak i da ne govori o njegovoj nepravdi povecavajuci njegovu tamu? I Allah je hteo da se ovaj dogadjaj dogodi, a to je ubistvo jednog od policajaca Faraona i njegovih opresivnih vojnika. I ovaj dogadjaj je imao veliki uticaj na sopstvenost Mojsija a.s., gde je on pobegao istini, trazeci oprost od Njega i pokajavsi se Njemu za ono sto je on smatrao krivicom/grehom, a to je njegovo zivljenje u palati Faraona i oca koji je podigao Mojsija a.s. I kada je Allah swt. oprostio njemu, on je napravio savez sa Allahom, za to je On dao njemu blagodat oprosta, da on nece biti pomagac krivaca i nepravednih, cak ni laskajuci mu ili cuteci o njegovoj nepravdi. I Mojsije a.s. je trebalo, posle ovog dogadjaja, da migrira Allahu, pa je on izasao iz grada ustrasen i u iscekivanju, i bio je odsutan od Bani Israela deset godina, provodeci ih u zemlji Medjenu, i ziveci skroman i tih zivot u narucju velikog Poslanika, a on je Shuajb a.s., vodeci racuna o stadu ovaca i uceci mnogo, da bi se vratio posle toga Bani Israelu kao hrabar Bozanski vodja i Poslanik koji zove Allahu, i povede ih u bekstvo od nasilja Faraona, i ugnjetavanja i ponizenja koje su dobijali u Egiptu.

I Mojsije a.s. i vernici su presli preko mora, a Allah je udavio Faraona i njegove vojnike, ali nakon prelaska se dogodilo ono sto se dogodilo, i Bani Israel se pobunio protiv Bozanskih naredbi, i bili su neposlusni Mojsiju i Harunu (Aron) a.s., i nakon sto je Bani Israel odbio da udje u Svetu Zemlju i (odbio) Dzihad Titana da rasire rec (nema boga osim Allaha) i (odbili) iskreno obozavanje Allaha, Allah ih je stavio u At-Tih (divljinu/pustinju) cetrdeset godina u pustinju Sinaja, i koliko su Mojsije i Harun bili povredjivani tokom ovog perioda, i mnogi od njih su bili protiv Mojsija a.s., i potcenjivali ga i bili su protiv Haruna i cinjenice da je on Poslanik i Zamenik Mojsija a.s. Pa im je Allah naredio da svaki vodja plemena medju plemenima Banu Israela, napise svoje ime na suvom stapu, i Harun je napisao svoje ime, i Mojsije a.s. je stavio stapove u sator sastanka, a Allah je hteo da stap, na kome je Harunovo a.s. ime bilo napisano, postane zelen, da bi to bilo cudo koje podrzava njegovo poslanistvo i njegovo pravo da nasledi Mojsija a.s. Ali oni nisu zastali povredjivajuci Haruna a,s, i potcenjujuci ga, cak ni kada su napravili tele i obozavali ga i (kada) im se Harun a.s. suprotstavio, oni su hteli da ga ubiju zajedno sa malom grupom koja je podrzala istinu sa njim a.s.. A Jevreji nisu uradili samo ovo, vec su deformisali/iskrivili Toru nakon smrti Mojsija i Haruna (a.s.), i napisali u njoj (Tori) svojim gresnim rukama da je onaj koji je napravio tele i zaveo Banu Israel bio Harun a.s.!!

Pa pogledaj opresiju prema velikom poslaniku Harunu a.s., i uporedite je sa opresijom prema Ali ibn Abu Talibu a.s., takav je bio zakon Allaha a ti neces naci u zakonu Allaha nikakvu promenu.

_______
[1] Surat Al-Qasas (28):14-22.

Banu Israel cekaju rodjenje Mojsija a.s.

Banu (Sinovi) Israel cekaju rodjenje Mojsija a.s.

Banu Israel, pre slanja Mojsija a.s., su bili u stanju cekanja na ovog velikog Poslanika i ocekivanog reformatora, i cak su najavljivali jedni drugima dobre vesti o njegovom radjanju i pripremali se da docekaju ovu blagoslovenu bebu, koja ce ih spasiti od vladavine tirana i Faraona koji su, sa njihove strane, (bili u stanju) negativnog cekanja na ovu blagoslovenu bebu da ga uhvate i ubiju, i oslobode ga se, pre nego sto poraste i unisti vladajuceg tiranina, otkrije Faraone i njihove lazne tvdnje, i povede Bani Israel u bekstvo/opstanak, i u podizanje reci nema boga osim Allaha, ljudima na zemlji. I godine obecanog rodjenja su dosle, i Faraon je ubijao bebe Banu Israela u tim godinama kada su cekali rodjenje Mojsija a.s., misleci da on (Faraon) moze da promeni zakon Allaha, i Allah je hteo da ga ponizi i pokaze mu njegovu slabost pred Bozanskoj moci i Bozanskoj meri. Pa je Svemoguci posebno postavio Mojsija u Faraonovu palatu, i niko nije podigao Mojsija, osim Faraona tiranina, koji je dano-nocno trazio da unisti tu bebu.

Svemoguci je rekao: “I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad. Zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvek grešili. * I žena faraonova reče: “On će biti uteha i meni i tebi! Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti.” A oni ništa ne predosetiše.“ [1], dok su Faraon i njegovi vojnici ugnjetavali Bani Israel, ponizavali ih, i ubijali njihove sinove i one dobre, Mojsije je rastao u palati Faraona i gledao sta se desava van palate od nepravde, progonstava ugnjetavanih ljudi, i gledao sta se desava u palati od crtanja teroristickih i medijskih planova namenjenih da zanemare ljude i ucini ih pokornim Faraonu, ili makar da se potcine cinjenici i napuste otpor, “Reče faraon: “Pokazujem vam jedino šta vidim, i samo vas upućujem putu ispravnom.” [2]

I Mojsije a.s. je video politiku Faraona i njegove stranke, a to je da se spreci Bozanska religija od sirenja, sprece religiozni obredi Bani Israela, rasiri korupcija i gurnu generacije koje stasavaju u ovu atmosferu korupcije, ostavljajuci religiju i odanost Svetoj Bozanskoj Shari’a (Jurisprudenciji). I ovo je najvazniji faktor na koga se tiranin oslanja, gde on osigurava da su ljudi ostavili Allaha, i (ostavili) istinsku Moc i istinski Oslonac, Sposobnog da unisti tiranina i njegovu satanisticku stranku (l.a).

_______
[1]Surat Al-Qasas (28):8-9
[2]Surat Ghafir (40):29

U njihovim pricama sigurno postoji lekcija

U njihovim pricama, sigurno postoji lekcija

Allah swt. je rekao, “U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo doneo, opet bi rekli oni koji neće da veruju: “Vi samo iznosite neistine!” * Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju. * A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne veruju.“ [1]

Svaki Musliman bi (prvo) trebalo da prouci Istoriju Banu Israela i njihovu biografiju/zivot sa Mojsijem i Aronom (Musa i Harun) a.s., a onda Isusom (Isa) a.s.; zato sto je slanje Mojsija i Arona bilo kao slanje Muhameda i Alija a.s., i sta se dogodilo sa Mojsijem i Aronom a.s. nije u mnogo cemu razlicito od onoga sta se dogodilo Muhamedu i Aliju a.s. I sta je Banu Israel uradio u periodima odsustva Mojsija a.s. ili posle smrti Mojsija i Arona a.s., nije mnogo razlicito on onoga sto je ovaj narod uradio posle smrti Muhameda sawas., onda posle smrti Alija a.s., i onda posle odsustva Pecata Cuvara Muhameda sawas., a sto se tice slanja Isusa a.s. Bani Israelu, je kao slanje Muhamed bin Al-Hasana Al-Askari Al-Mahdija a.s. i sta ce Al-Mahdi a,s, trpeti/susresti od ovog naroda, i od nekih losih ucenjaka (neradnih) ovog naroda, nije razlicito od onoga sta je Isus a.s. trpeo od Jevreja i njihovih neradnih ucenjaka. “zato kazuj događaje da bi oni možda razmislili.” [2]

_______
[1]Surat Ar-Rum (30):58-60
[2]Surat Al-A’raf (7):176

Ispravno verovanje

Ispravno verovanje

1
Verovanje u postojanje Kreatora, i Objedinjavanje Njega (sto znaci Monoteizam), i verovanje u Njegove Poslanike i Verovesnike i njihove Zamenike a.s., i u Pravdu i odredbe (Boga) i predodredenje/sudbinu i Bidaa’ (promena sudbine u zavisnosti od dela ljudi) i Raj i Pakao, i u nepogresivost Allahovih Namesnika a.s. na Njegovoj Zemlji, i u Andjele, i u Nevidljivo, i u sve ono o cemu su Poslanici i Verovesnici i njihovi Zamenici a.s. obavestili. I mi nemamo nista osim da se cvrsto drzimo njihovih reci i sledimo njihove korake. On, Uzviseni, je rekao, “Reci: “Ako Allaha volite, mene sledite, i vas će Allah voleti.” (Surat Al-i-Imran (3):31)

Zurarah je rekao: Abu Abdullah a.s. je upitan o reprodukciji od Adama (a.s.); kako se to dogodilo, i kako je bio pocetak reprodukcije iz potomstva Adama, jer ljudi medju nama kazu da je Allah Svemoguci inspirisao Adama da udaje njegove kcerke za njegove sinove, i da cela kreacija potice od brace i sestara. I Abu Abdullah a.s. je rekao, “Allah je daleko vise Uzvisen od toga! Ko je rekao… da je Allah Svemoguci stvorio najbolje od Svoje Kreacije i Njegove voljene i Njegove Poslanike i Njegove Verovesnike i verujuce muskarce i verujuce zene i Muslimane i Muslimanke, od Haram (zabranjenih dela)?!!! (Ko je rekao) da On nije imao mogucnost da ih stvori od Halal (dozvoljenih dela?!!! Ustinu, Allah je uzeo zavet odanosti na precistom i dobrom Halal.
Kunem se Allahom, saznao sam da je od jedne zivotinje (njegova) sestra bila sakrivena, onda kada je on pao na nju i izbacio, ona je bila otkrivena njemu. Pa kada je on saznao da je to bila njegova sestra, on je izvadio svoj privatni deo i zagrizao ga snazno zubima dok ga nije presekao, pa je pao mrtav.
A od druge zivotinje je njegova majka bila sakrivena od njega, pa je on uradio tacno istu stvar!
Pa kako onda (kada se radi) o ljudskom bicu, uzimajuci u obzir ljudsku prirodu i prioritet i znanje!

(Postoji) generacija od ove kreacije – koju vidis – (koja) je zelela znanje Ljudi Kuce svojih Poslanika, pa su oni uzeli (znanje) odande gde im nije bilo naredjeno, i zavrsili su u ovom sto vidis od zablude i neznanja o znanju (o tome) kakve su bile prosle stvari od pocetka Allahove kreacije, i da je nemoguce..”

Onda je on (a.s.) rekao:
“Tesko njima! Gde su oni od onoga gde se jurisprudenti ljudi Hidzaza i jurisprudenti ljudi Iraka ne razlikuju, da je Allah Svemoguci naredio penkalu, pa je ono potrcalo na (sto znaci zapisalo na) Cuvanu Tablu sve sta ce se dogoditi do Dana Ozivljenja, (sto je bilo) pre stvaranja Adama dve hiljade godina. I sve knjige Allaha po kojima je penkalo trcalo, ukljucujuci zabranu sestara braci, zajedno sa svim onim sto je ucinjeno Haram (zabranjenim). I mi vidimo te cetiri poznate knjige u ovom svetu: Toru, Jevandjelje, Zebur (Psalme) i Furqan (Kur’an), Allah je poslao njima dole, sa Cuvane Table na Njegove Verovesnike a.s., od njih su bili Tora Mojsiju, Psalmi Davidu, Jevandjelje Isusu i Kur’an Muhamedu, i Poslanicima a.s., i ove knjige nikada nisu ucinile to Halal (da se sestre i braca vencavaju). Ja kazem da ko god kaze to ili slicno tome nikad nije hteo nista osim toga da mogu da ojacaju argumente Magija. Sta je njihova stvar! Neka se Allah bori protiv njih….” [1] [2]

_______
[1] ‘Ilal A-Sharai’: zbirka 1, strana 19
[2] Poruka prevodioca: Pogledaj ranije postove o pravoj prici pocetka reprodukcije potomaka Adama a.s.

2
I sve hvale pripadaju Allahu Koji je ih izlozio i posramio ih njihovim neznanjem i tvdoglavoscu protiv istinskih od Porodice Muhameda a.s., jer su oni ucinili Poslanike a.s. decu brakolomstva, a daleko su oni od toga! I Allah je ocrneo lice svakoga ko je stao protiv istinitih iz Porodice Muhameda a.s. i (koji su) tvrdili da znaju Sunet Poslanika (sawas.) i Muhkam (jasni i precizni stihovi) i Mutashebih (alegorijski stihovi) Knjige, i postavili sebe Imamima koji pozivaju ka Vatri Pakla u stvarima religije, kao sto su Umayyadi i Abbasidi i oni koji su ih sledili, sto se tice ovozemaljskih stvari, uradili. Njihovi sledbenici nemaju nikakav izgovor koji danas ostaje osim svoje tvrdoglavosti i arogancije, ili da oni kazu, ‘to je jarac iako leti’! (sto znaci da su ostali tvrdoglavi i insistirali na svojim misljenjima iako su jasno pogresna.)

Stub verovanja u koji neko mora da veruje je dosao na kraju Poglavlja Krave (Surat Al-Baqarah, Poglavlje 2 Kur’ana) i to je ono u sta su Poslanici verovali, i to je:

Verovanje u Allaha i Andjele u Svete Knjige i Verovesnike, bilo da su oni Poslanici ili Zamenici ili bilo koji verovesnici Allaha swt., cak i ako je on bio poslanik za vladavinu u ovom svetu kao Talut (Saul) a.s.

I obavezno je za svakog Muslimana da veruje u Allaha, Jednog, Nedeljivog, Jedinstvenog, Vecnog, i da veruje u Poslanistvo Muhameda sawas. i da veruje u Andjele i Knjige i predhodne Poslanike i njihove Zamenike i njihovu Jurisprudenciju (Shara’e) i da postuje njihovu jurisprudenciju cak iako je (kasnije) ukinuta; jer je to nekada bila jurisprudencija Allaha na Njegovoj zemlji. I na Muslimanima je da veruju u dvanaest Zamenika a.s. Poslanika Muhameda sawas., i da veruju u sve ono sto je dokazano da se od njih a.s. prenosi. Takodje, Musliman mora da veruje da je dvanesti Zamenik Muhameda sawas., Imam Muhamed ibn Al-Hasan Al-Mahdi .a.s, i on je ziv omogucenom potporom do danas, i on ce se uzdici sa macem kao sto se njegov deda sawas. uzdigao. I na Muslimanu je da ga uzme kao vodju i da zove ka njemu i da stavi njega a.s. pre sebe samog i svog novca i sina, i on mora da hoda da bi podigao njegovu rec i prikaze njegov slucaj i nepravdu kroz koju je prosao, i da se pripremi za njegovu (a.s.) drzavu, i da bude neprijatelj njegovim neprijateljima od vodja lidera tiranije, koji dominiraju njegovim narodom, i (protiv) njihovih pomagaca nevernika i vojnicima koji su izasli iz Wilayah (vernosti) Allahu ka Wilayi Iblisu, prokletom. I na verniku je da se ne plasi njihovog broja ili njihove opreme.

On Uzviseni je rekao, “A oni su spletkarili: i Mi smo spletkarili, a oni ne opaziše. * Pa pogledaj kakav je bio kraj spletke njihove. Uistinu! Mi smo uništili njih i narod njihov, sve. * Pa to su kuće njihove, puste zbog nepravde koju su činili. Uistinu, u tome je znak za ljude koji znaju.” [1]

_______
[1] Surat Al-Naml (27):50-52

 

Odredbe:

 

Sto se tice odredbi,one su grupa zakonodavstava, koje Poslanici i Verovesnici (a.s.) donose od Njega Svemoguceg, i da On time naredjuje slugama, i mozda su neki od njih ukinuti i promenjeni ili su neka zakonodavstva dodavana tokom vremena prema znanju mudrog, koji je ekspert u onome cime moze da se reformira slucaj sluge i drzave u svakom vremenu, i to nije opravdano/vazece da se ukida, menja ili dodaje, osim slanjem nepogresivog opominjaca (onaj koji upozorava) koji govori u Ime Allaha i radi Njegovom naredbom. A ko god trazi vise dalje od toga, on je daleko zalutao, i ako pogledamo u Bozansku Shara’e (Jurisprudenciju) i Bozanske Odredbe nacicemo da je njihova primena on a.s., i on je jedini reformator dusa, tela, drzava i ekonomija, pa ko god da je doneo zakone ili promenio ili ukinuo ili dodao u Shariu, bez da je od nepogresivih koji govore u Ime Allaha, onda se on pravi/tvrdi da je bog i kreacija treba njega da obozava, a ako on to ne objavi/prizna to svojim recima, onda Kur’an je proglasio da su Jevreji obozavali svoje ucenjake i monahe kao gospodare pored Allaha; zato sto su oni ucinili halal (dozvoljeno) za njih haram (zabranjenim), i ucinili su haram za njih halal, i oni su im se pokorili/slusali, od Abi Ja’fara a.s. u interpretaciji govora Njega Uzvisenog “Oni su uzeli učenjake svoje i monahe svoje za gospodare pored Allaha” [1]on a.s. je rekao, “Sto se tice njihovih ucenjaka i monaha, oni su im se pokorili/slusali, i uzeli su njihove reci i sledili ono sto su im oni naredjivali (govorili), i uzeli su kao religiju ono cemu su ih zvali, i oni su ih gledali kao bogove povinavajuci im se, a ostavljajuci ono sto je Allah, Njegove knjige i Verovesnici naredili, pa su oni (time) odbacili to (naredbu) iza svojih ledja, i sledili su ono sta su im ucenjaci i monasi naredjivali i oni su ih slusali a nisu slusali Allaha, i On je spomenuo ovo u nasoj Knjizi da mi mozemo da uzmemo lekciju od njih…” [2]

_______
[1]Surat At-Tawba (9):31
[2]Tafsir al-Qummi: zbirka 1, strana 289; Bihar Al-Anwar: zbirka 9, strana 212

3
I vera u koju covek veruje, ako je nije uzeo od nepogresivog, koji je to (veru) doneo od Allaha, onda je to obozavanje bez Allaha, i svaki zakonodavni (Shar’i) sud koje covek uzme kao obozavanje, ako ih on ne uzme od njepogresivog koji je doneo od Allaha, to je onda obozavanje osobe koja je izdali Fetwu (misljenje o Islamskom zakonu izdato od ucenjaka Islama) i donela zakon; zato sto je on tvrdio da je bog, dok sami nepogresivi nemaju (nista) osim prenosenja zakonodavnog (Shar’i) suda od Allaha.

Imam As-Saqiq a.s. je rekao u svom cuvenom pismu shia (sledbenicima), “O vi, oni koji ste imali Milost Allaha i nasledjena bando, Allah je kompletirao za vas ono sto vam je doslo od dobra, i znajte da nije iz znanja Allaha niti Njegove naredbe da bilo ko od Allahove kreacije uzme u svoju religiju preme cefu i misljenju i meri, i Allah je spustio Kur’an i ucinio u njemu objasnjenje za sve stvari. I ucinio je ljude za Kur’an i da nauce Kur’an, i ljudi znanja o Kur’anu, kojima je Allaha dao Njegovo znanje, ne mogu da uzimaju u tome (znanju Allah) prema sopstvenom cefu, misljenju i meri, Allah (swt.) ih je obogatio time onim sta im je On dao od Svog znanja i odredio ih time, a cinjenica da je to dato njima je Blagoslov Allaha cime ih je On blagoslovio, i oni su ljudi od znanja, za koje je Allah naredio naradu da (ih) pita, i oni su ti, koje ako neko pita – to je predhodilo u znanju Allaha da se veruje u njih i da se oni slede – oni ga upucuju, i daju mu iz znanja Kur’ana ono sa cime moze da bude upucen Allahu, uz Njegovu dozvolu, i sve puteve istine, i oni su ti, za koje niko ne treba da ide od njih i njihovih stvari i njihovog znanja – kojim ih je Allah blagoslovio i stvorio sa njima – koga god je, u znanju Allaha, patnja u poreklu kreacije pobedila, pod senkom, to su oni koji odlaze od toga da pitaju ljude od znanja, kojima je Allah dao znanje o Kur’anu i postavio na ih i naredio da se oni pitaju, i oni su ti koji uzimaju, na osnovu svog cefa i misljenja i merenja dok Sheytan (l.a.) nije usao u njih; jer su oni ucinili ljude od vere i znanja o Kur’anu nevernicima u Allaha, a ucinili ljude zablude u znanje o Kur’anu vernike u Allaha, i cak su ucinili, u mnogim stvarima – sta je Allah ucionio Halal – Haram, i ucinili su, u mnogim stvarima – sta je Allah ucinio Haram – Halal. 

To je plod njihovog sopstvenog cefa, a Allahov Poslanik sawas. ih je obavezao pre svoje smrti a oni su rekli: Mi, nakon sto je Allah uzeo Svog Poslanika, mozemo da uzmemo ono u cemu su se ljudi slozili, i nakon sto je Allah uzeo Svog Poslanika sawas., i nakon zaveta kojim ih je obavezao i naredio nam to. Protiveci se Allahu i Njegovom Poslaniku sawas., i niko nije smeliji pred Allahom, niko nije (smeliji) da se suprotstavi Allahu, i niko nije jasnije u zabludi od onoga koji je prihvatio to/radi time, i pretvarao se da je sposoban za to.

Kunem se Allahom, Allah je ucinio za Njegovu kreaciju (duznost) da se Njemu pokoravaju i da slede Njegovi naredbu tokom zivota Muhameda sawas. i posle njegove smrti. A mogu li oni, koju su neprijatelji Allaha, da se pretvaraju da je neko od onih koji su prihvatili Islam sa Muhamedom sawas. uzeli (svoju religiju) na osnovu sopstvenih reci i i misljenja i mere? Ako on kaze: Da, onda je on lagao na Allaha i daleko skrenuo u zabludu. A ako kaze: Ne, onda niko ne moze da uzme njegovo misljenje i cef i meru, zato sto je on priznao dokaz nad sobom. On je od onih koji se pretvaraju/tvrde da su Allahove naredbe poslusane i da se slede nakon smrti Allahovog Poslanika sawas., a Allah je rekao u Njegovom govoru da je istina:“Muhammed je samo poslanik, a i pre njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.” [2] I da vi znate da je Allahova naredba poslusana i da su je sledili za vreme zivota Muhameda sawas., i nakon sto je Allah uzeo Muhameda sawas, i kao niko, od ljudi sa Muhamedom sawas., nisu trebalo da uzme (svoju religiju) svojim cefom i misljenju i merama, nasuprot naredbi Muhameda sawas., onda takodje niko, od ljudi posle Muhameda sawas., nije trebalo da uzme svojim cefom i misljenjem i merom.” [2]

Pa ako su Imami (a.s.), sa njihovim kompletnim umovima i znanjem o Ekspicitnom/Preciznom iz knjige i njenom Alegorijskom, i njenom poslatom i tumacenju, nisu mogli da izdaju Fetwe, vec oni prenose od Allaha i Njegovog Poslanika sawas., pa kako ovo moze da bude (dozvoljeno) drugima za njihovim nedostatkom uma i njihovim neznanjem o Ekspicitnom i Alegorijskom, i poslatom i tumacenju.

Imam As-Sadiq a.s. je rekao Abi Hanifa-i kao je dosao do njega: “O Aba Hunaifa, da li znas Allahovu knjigu istinskim znanjem? I da li znas Ukidanje i Ukinuto?!!!” On je rekao, ‘da’. On sawas. je rekao: “O Aba Hanufa, ti se pretvaras da znas, tesko tebi, Allah nije ovo ucinio ni za koga osim za ljude knjige kojima je Allah poslao. Tesko tebi, i to je samo za posebne od potomaka naseg Poslanika sawas., Allah nije ucinio da nasledis ni slovo Njegove knjige, pa si bio kako kazes, i ako nisi kako kazes, reci mi…” [3]

_______
[1]Surat Al-i-Imran (3):144.
[2]Al-Kafi: zbirka 8, strana 5-6; Wasail As-Shia: zbirka 27, strana 37; Bihar Al-Anwar: zbirka 75, strana 213
[3]‘Ilal As-Sharai’: zbirka 1, strana 90; Wasail As-Shia: zbirka 27, strana 48.

Pravi Put

Pravi Put

1
Allah swt. je rekao, “I tako smo ti objavili inspiraciju Našom naredbom. Nisi znao šta je Knjiga, niti (šta je) vera, ali smo je Mi učinili svetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. I uistinu, ti upućuješ putu pravom, (52) Putu Allahovom, Kome pripada sve što je na Nebesima i sve što je na Zemlji. Besumnje! Allahu se sve stvari razvijaju! (53)” (1)

To je istina ili put kojim Allah swt. hoce da Njegovi obozavatelji idu, ili to je put koji vas vodi Zivom Vecnoj Slavi, drugim recima, to su verovanja i ispravna Bozanska pravila koja dolaze od Njega swt. i stizu do njegovih obozavatelja preko Poslanika i Verovesnika i njihovih Naslednika a.s., a svaka mudra osoba bi trebalo da trazi istinu da odagna mucenje od sebe i da ide putem ka svom Gospodaru, hodajuci svojim ispravnim putem, a sto se tice zavodoljstva ovim fizickim svetom i zadubljivanjem u njega, to je gore od smrti, i to je kao nistavilo, i to je Vatra Pakla, Allah je rekao, “Oni traže od tebe da ih što pre stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevernike obuhvatiti.” (2), stoga poznavanje istine i hod njome, i na njoj i ka njoj, je istinski zivot; jer se na kraju puta stize do sveta intelekta i povratka Zivom Koji ne umire, i to je razlog koji je iznad Raja, Allah je rekao, “O Verovesniče, bori se protiv nevernika i licemera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozno je on boravište.” (3)

Allah kaze, “I ne znaju duše šta je za njih skriveno od osveženja očiju, kao nagrada za ono šta su radili.” (4), i mudar ne trosi svoji sansu hodajuci ovim putem, ako stigne to je Miloscu Allaha, ili drugim recima on je oscilirao na Nebesima Miloscu Allaha, i Blagoslovom odgovorivsi na Poziv Zivota Koji nikad ne umire: (“Pridji”) (5)

Allah je rekao, “Taj koji oživljava i usmrćuje. Pa kad odluči stvar, tad tome samo kaže: “Budi!” – i ono bude.” (6), drugim recima Allah vas je stvorio sa ciljem da vi dostignete svet intelekta kao sto su Poslanici i Imami a.s. dostigli,

__________________________
(1) – Surat Ash-Shu’ara (26):52-53.
(2) – Surat Al-Ankabut (29):54.
(3) – Surat Al-Tawba (9):73.
(4) – Surat As-Sajda (32):17.
(5) – On a.s. ukazuje, ovom recju, na ono sto je preneseno od Ahlul Bayt a.s., Sheikh al-Kulayni prenosi sa svojim lancem prenosilaca: Od Abi Ja’far-a a.s. on je rekao, “Kada je Allah stvorio um, On ga je pitao, onda mu rekao: “Dodji”, on on je dosao, onda mu je On rekao, “Idi” i on je otisao. Onda je On njemu rekao, “Tako mi mog Dostojanstva i Slave, Ja nisam stvorio kreaciju koja je Meni draza od tebe, i Ja tebe nisam kompletirao osim u onome koga Ja volim, i ti si onaj kome Ja naredjujem, i ti si onaj koga Ja sprecavam, i ti si onaj koga Ja kaznjavam i ti si onaj koga Ja nagradjujem.” Al-Kaf, zbirka 1, strana 10. Pa srecan je onaj koji je odgovorio Pozivu Allaha swt. i dosao kada mu je Najvisi naredio da dodje.
(6) – Surat Ghafir (40):68.

2
a cilj je bio dostici najvisi status na ovom svetu, i to je rang postizanja “Sveta Bozanstva” ili status sa naslovom “dva luka ili blize” (I vlasnik ovog blagoslovenog ranga je onaj za koga je postojanje stvoreno (Muhamed sawas. i Ali a.s. njegova sopstvenost). Iako sam izabrao da samo sazeto istaknem ovo, nema nista lose u razjasnjavanju malo vise, pa me mozda Allah blagoslovi Dua-om od nekoga ko cita ove reci.

I znajte O moji voljeni vernici da je prva kreacija intelekt, i to je prvi spiritualni svet i to je kompletan svet, kreacija u njemu je cela upijena jedna u drugu, i nije u suprotnosti jedna drugoj. I njeni naseljenici su na stepenovima koji su visoko dodirivanjem Bozanskih svetova Svemoguceg swt., a to je rang specijalizovan za Muhameda i Alija a.s.

Muhemed sawas. “I on bio na horizontu najuzvišenijem, (7) Zatim se približio, pa spustio, (8) Pa bio na rastojanju dva luka ili bliže (9)” (1), a Ali a.s. je njegova sopstvenost, Allah je rekao, “Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tad reci: “Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše i duše vaše, zatim ćemo se ponizno moliti pa pozvati prokletstvo Allahovo nad lažljivcima.” (2), i Ali (a.s.) je dodirnut Sustinom Allaha kao sto je receno od njega sawas. (3), a ispod su svi rangovi, oni a.s. okruzuju i znaju sve sta je ispod njih, i sve sto je ispod njih uzima njihovo znanje od njih (a.s.), svako prema svom rangu i niko njih potpuno ne zna osim njihovog Tvorca, kao sto niko ne zna Allaha swt. vise od njih (a.s.), na osnovu ljudskog kapaciteta znanja Allaha (swt.).

Prenosi se od vlasnika Blagoslovenog ranga sawas., sta znaci: “O Ali, niko ne zna Allaha osim mene i tebe, i niko mene nije znao osim Allaha i tebe, i niko tebe nije znao osim Allaha i mene.” (4)

Sto se tice drugog sveta, to je svet Malakut (Kraljevstvo Nebesko), to je idealni i simuliran svet, to je svet dusa/duhova blizu onoga sto spavac vidi (u snu). To je zato sto spavac gubi svesnost o fizickom svetu i fokusira svoje prisustvo u Malakutu, i mozete da kazete idealni ili spiritualni (svet).

Sto se tice treceg sveta, to je fizicki svet, i to je svet blizu nistavila, koji nema bogatstvo postojanja osim njegove sposobnosti da postoji, i to je najnizi rang opadanja i odlazenja dole. Ako je slika/lik sipana u materijal, on postaje telo, i to je prvi stupanj uspona i opadanja, i takodje, tela su podeljena svako na osnovu svog postojeceg ranga: nezivo/nepokretno, biljke, zivotinje i ljudi, a covek moze ili da se uspinje i vrati svom Pocetku Svemogucem, i on hvali Allaha u svetu intelekta i blizak je Zivom Koji nikad ne umire, ili moze da sebe degradira i da se okrene od svog Gospodara, i da ne vidi nista osim materijala, koji je jedva prepoznatljiv i nikakvo znanje ne moze biti steceno njime, osim sipanjem idealnog lika/slike u njega.

_______________________
(1) – Surat Al-Najm (53):7-9.
(2) – Surat Ali-i-Imran (3):61.
(3) – Manaqib ibn Shahr Sshub: zbirka 3, strana 31; Al-ma’jam al-Awsat lil-Tabrani: zbirka 9, strana 142; Kanz al-U’mal: zbirka 11, strana 621; Bihar al-Anwar: zbirka 39, strana 313.
(4) – Mukhtasar Basa’ir al-Darajat: strana 125; Mawsu’at Imam Ali a.s. fil Kitab wal Sunna: zbirka 8, strana 185; Mashariq Anwar al-Yaqin: strana 172.

3
A ovako on postaje kao stoka, cak i gore; zato sto je on stvoren da dodje Allahu ali se okrenuo, i rodjen je da stekne mudrost ali je izabrao neznanje, i rodjen je da zivi a izabrao je smrt.

Abu Adbullah a.s. je rekao, “Allah Svemoguci je stvorio intelekt i to je Njegova prva kreacija od duhovnog sa desne strane Njegovog trona od Njegove Svetlosti, i rekao mu je, “Idi”, i on je otisao, onda mu je On rekao, “Vrati se” i on se vratio. Pa je Allah swt. rekao, “Stvorio sam te kao veliku kreaciju i uzdigao te iznad cele Moje kreacije.” On a.s. je rekao, “Onda je On stvorio neznanje od slanog tamnog okeana, pa mu je On rekao, “Idi” i on je otisao, onda mu je On rekao “Vrati se” a on se nije vratio, i On mu je rekao, “Izabrao si aroganciju” i On ga je prokleo.” (1)

Sto se tice intelekta, pun intelekt je Muhamed sawas. i njegov naslednik Ali a.s.; jer je on njegova sopstvenost, kao sto je pokazano u stihu o nama samima i vama samima. (2) Sto se tice neznanja, puno neznanje je drugi, i to je pocetna tacka arogancije, i to je ono sto je ucinilo da Iblis (l.a.) zaluta i sta ga je bacilo u Pakao. Iblis (l.a.) je rekao, “Reče: “Gospodaru moj! Zbog toga čime si me zaveo” (3), drugim recima zbog toga cime si me u zabludu doveo, ili nezahvalnoscu koja je uzrokovala moju zabludu. I on (l.a.) je opisan kao nezahvalan u ovom stihu; zato sto je on tama bez identiteta, i (“toga”) se koristi za nemudrost; zato sto on nema um.

Isto tako, postoje i od sinova Adama a.s., ko god se uzdigne obozavanjem ili postizanjem kompletnog ponasanja, dok ne stigne do dva luka ili blize, onda je on ucitelj duhovima/dusama i bliskim Andjelima, i on je kompletan covek sto znaci Muhamed sawas, kao sto je Adam a.s. naucio Andjele ono sto nisu znali ranije (Pogledaj Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):33), Princ Vernika a.s. je rekao, “Covek je stvoren sa dusom koja govori, ko god je ocisti znanjem i radi (po njemu), onda pocinje da lici na dragulje njegovih prvih uzroka, a ako je njegov temperament izbalansiran i ako je ostavio suprotnosti/neprijatelja, onda on postaje sa sedam snaga.” (4)

_____________________
(1) Al-Kafi: zbirka 1, strana 21; Al Ghisal Li Sadooq: strana 589; Tuhaf Al-Uqul: strana 201; Bihar Al-Anwar: zbirka 75, strana 316
(2) On a.s. ukazuje na govor Svemoguceg, , “Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tad reci: “Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše i duše vaše, zatim ćemo se ponizno moliti pa pozvati prokletstvo Allahovo nad lažljivcima.” (Surat Ali-i-Imran (3):61), a sopstvenost RasulAllaha sawas. je Ali ibn Abi Talib a.s., a sinovi su Al-Hasan i Al-Husein a.s. a zene su Fatima a.s., pa pogledajte razlog spustanja ovog stiha u objasnjenju Majma’ Al-Bayan zbirka 2, strana 309 i drugima.
(3) Allah swt. rekao,“Reče: “Gospodaru moj! Zbog toga čime si me zaveo”, sigurno ću im (zlo) učiniti lepim na Zemlji i sigurno ću ih sve zavesti” Surat Al-Hijr (15):39
(4) Manakib Al-Abi Talib a.s.: zbirka 1, strana 327; Auyun Al-Hukm wal Mawaid: strana 302; Bihar Al-Anwar: zbirka 20, strana 195; Mizan Al-Hikma: zbirka 1, strana 223

4
A od sinova Adama ko god baci sebe u Pakao, onda on velica u tamnom slanom moru, tame jedne iznad drugih, ako ispruzi svoju ruku nece biti u stanju da je vidi, dok ne postane tama bez svetlosti u sebi, i neznanje bez mudrosti u sebi, i nevolja bez stabilnosti u sebi, i strah bez smiraja u sebi, i nikakva smirenost se ne spusta na njega. I on nije zeljan da stekne Milost Allaha i on je beznadezan u Duh Allaha, cak iako ce Iblis (l.a.) kada Sudnji Dan dodje, biti zeljan Milosti Allaha, kao sto je receno u hadisu, Allah swt. kaze, “I kad im ulepša šejtan poslove njihove i reče: “Nemate vi danas pobednika od (strane) ljudi, a uistinu, ja sam komšija vaš.” Pa pošto se ugledaše grupe dve, ustuknu na petama svojim i reče: “Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidim šta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allah žestoko kažnjava.” (1)

Oni koji su svojom prljavom i arogantnom sopstvenoscu inspirisali satane od jinnova sa svojim ukrasenim govorom. Satan od jinnova uzima i uci od ljudskih satana, Allah swt. je rekao, “I tako, učinili smo svakom verovesniku neprijateljima šejtane ljudi i džinna – inspirisali su jedni druge kitnjastim govorom, obmanjujućim. A da je hteo Gospodar tvoj, ne bi to radili. Zato ostavi njih i ono šta izmišljaju.” (2)

I Al-Haruri je rekao:
‘Ja sam bio dete od vojnika Iblisa dok se nisam uzdigao i Iblis postao od mojih vojnika, pa ako on umre pre mene, ja sam bolji od njega, metode razvratnosti niko nije bolji od mene u njima.’ (3)

I postoji jod jedna stvar… za pitaca da pita, sta nevernici imaju, zar to nije um kojim stvaraju, avion i napredne komunikacione tehnologije?! Odgovor: Abu Abdullah a.s. je upitan o onome sta je bilo sa Muawiya-om, pa je on a.s. rekao, “Takvo uzasnost kao shaytana (ponasanje kao Sheytan l.a.), to potseca na um, ali nije um.” (4). I svaka osoba ima udeo u Malakut svetu, njegov udeo je on sam a to je idealni lik/slika i senka uma, a ova senka je moc spoznaje ili onaj izgovoreni, postavljen u Nebesima. I nama se zivotinje prikljucuju u njemu, ali je ogledalo coveka jasnije, uzdizanje uma njega samog je jasnije i ozareno, pa je njegova sansa za ovom senkom veca. A ko god da prati svet zivotinja ce znati da neke zivotinje imaju sposobnost pronalaska nekih orudja, kao sto je prikazano od nekih biologa. Kao primer je da dabar pravi nasipe/brane da poveca dubinu vode, a covek nije bolji od zivotinje osim ako ne gleda u ovu senku da bi video istinu i um, i da ide putem usavrsavanja svog obozavanja i svoje zahvalnosti i dobrom moralu, u suprotnom ako se on zadovoljio senkom, onda je on kao stoka, sto znaci kao nema zivotinja, a ako se degradirao losim moralom onda su oni ”još dalje s Pravog puta skrenuli.” (5) I sve hvale pripadaju samo Allahu, a nama nije dato znanja osim malo, O Allah daruj Svoju Milost meni i vernicima, ti si moj Gospodar na ovom svetu i Onom svetu. “Divan je On zaštitnik i divan pomagač!”

_____________________
(1) – Surat Al-Anfal (8):48.
(2) – Surat Al-An’am (6):112.
(3) – Bihar al-Anwar: zbirka 12, strana 330.
(4) – Al-Kafi: zbirka 1, strana 11, Ma’ani al-Akhbar: strana 240; Al-Wasa’il: zbirka 15, strana 206.
(5) – On a.s. ukazuje na govor Allaha, ”Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.” Surat Al-Furqan (25):44

Iblis (l.a.) se zaklinje

Iblis (l.a.) se zaklinje

Allah je rekao, “I kad Gospodar tvoj reče anđelima: “Ja ću stvoriti čoveka od ilovače, od blata ustajalog, (28) i kad mu dam lik i u nj udahnem Moju dušu, vi mu se prostrite!” (29) svi anđeli su se, zajedno, prostrli (30) osim Iblisa; on se nije htio s njima postrti. (31) “O, Iblise” – reče On – “zašto se ti ne htede prostrti?”(32) “Nije moje” – reče – “da se prostrem čoveku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog.” (33) “Onda izlazi iz Dženneta” – reče On – “nek si proklet (34) i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana Religije!” (35)”Gospodaru moj” – reče on – “daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!” (36) “Daje ti se rok” – reče On – (37) “do Dana već određenog.” (38) “Gospodaru moj” – reče – “zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem, (39) osim među njima Tvojih robova iskrenih.”(40) “Ove ću se istine Ja držati” – reče On: (41) “Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu sledili, od onih zalutalih. (42)” Surat Al-Hijr (15):28-42

Allah Svemoguci je stvorio Adama a.s. i naredio andjelima da se prostru pred njim. Ovo prostiranje je prakticno prepoznavanje vrline Adama nad andjelima a.s. Ovaj entitet je ucinjen da odgovara i ovom svetu, a ova prostracija nije bila telu Adama a.s. vec njegovoj realnosti i dusi, cak, koja je u realnosti Muhamed, nablizi veo i pun covek. Ovim, on je otisao do Zivog Koji nekad ne umire. Allah im nije naredio da se poklone dok On nije prelio perfektnu sliku na Adamov materijal i nakon sto je udahnuo u njega dusu. Prenosi se u hadisu Poslanika Muhameda sawas. sta znaci: “Allah je stvorio Adama po Njegovom liku.”, a lik Allaha u ovom hadisu je metaforican, receno je u Kura’nu (ruka Allaha), ili drugim recima, Moc Allaha Svemoguceg.

Osim toga, Adam a.s., ili covek koji je u stanju da sakupi Bozanske perfekcije koliko god je moguce od moguceg, ili da kazemo bice, i ako Adam a.s. nije stigao do (razdaljine) dva luka ili blize (Qab qawsayn aw adnaa), onda najcistiji, Mustafa, Muhamed sawas., od njegovog (Adamovog) potomstva je stigao. Onda je Iblis (neka je prokletstvo Allaha na njemu) opazio jedan deo ove cinjenice, ali je postao pobunjenik i nije se prostruo sa Andjelima i on je spusten zauvek na zemlju. On je pogledao Adamov materijal, od koga je njegovo telo stvoreno, i izmerio ga sa energijom vatre od koje je stvoren. On je onda zakljucio da je energija izdrzljivija od materije i potcenio je Adama a.s. njegovu bliskost sa Allahom. Iblis (l.a.) je onda pao u ambis sa svojim velikim znanjem i dugim obozavanjem. Ovo je zbog toga sto on nije bio iskreni obozavatelj Allaha, vec je bio iskreni obozavatelj sebe i hteo je da svojim obozavanjem bude visokog statusa.

Odavde, test, koji je bio prostiranje Adamu a.s. je bio katastrofa za njega i munja koja ga je pogodila u glavu i on je zavideo Adamu a.s. Ako predstavite ovo u svom umu naci cete da on u jednom trenutku kaze, ‘Posle ovoliko vremena obozavanja, Allah stvara obozavatelja boljeg od mene, u vremenu kad je stvoren i kad je govorio, on postaje visi i Andjeli nisu njegovog stepena (ranga)?!’ Ovaj veo ga je sprecio da vidi realnost Adama i poceo je da trazi opravdanja koja ce ga spreciti da se prostre, opravdanje koje ce ga ubediti i uciniti da se raspravlja sa svojim Gospodarom.

U svakom slucaju, Allahov odgovor njemu nije bio drugi od izbacivanja i prokletstva, zato sto je on bio od onih koji su poricali a onda potvrdili nepravdom i arogancijom. Allah je rekao, “Taj drugi svet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine. A one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.” Surat al-Qasas (28):83.

Iblis, neka je Allahovo prokletstvo na njemu, nije bio neznalica i bio je naucen, niti je bio ne neposlusan a moze biti ukoren i disciplinovan. On je bio aroganatni znalac i surovi tiranin koji se ne odvraca. On je stvorio averziju prema tom novom stvorenju i ucinio je to razlogom svog izbacivanja iz Milosti Allaha, i on je uzeo njega (Adama a.s.) i njegovo potomstvo kao neprijatelje. Ovo je razlog zasto je pitao za odlaganje do Dana Ozivljenja i Racuna, da moze da obmane ljude sa pravog puta. Ali mu je Allah Svemoguci dao vremena do Dana vec Odredjenog, a prokleti je obecao da ce odvesti u zabludu sinove Adama sa ispravnog Puta Allaha: “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao” – reče – “kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, (16) pa ću im spreda, i straga, i zdesna i sleva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti! (17)” Surat al-Araf (7):16-17.

Dan vec Odredjeni je dan kada se Imam Al-Mahdi a.s. uzdize, prenosi se u hadisu da je Ashaq ibn Ammar jednom rekao, “Pitao sam ga (Imam Al-Mahdija a.s.) o tome kada je Dan Odredjeni do koga je Allah Svemoguci odlozio Iblisu (l.a.), i rekao u Svojoj Svetoj Knjizi: “Daje ti se rok” – reče On – (37) “do Dana već određenog. (38)” Surat al-Hijr (15):37-38On a.s. je rekao, “Dan vec Odredjeni je dan Uzdizanja Qa’ima (Onaj koji se dize), pa kada ga Allah posalje, on ce biti u dzamiji al-Kufe. Iblis ce doci i pasti na svoja kolena prostiruci se i reci: ‘Nesreca meni od ovog dana!’ On ce onda zgrabiti njegovo celo i udariti po njegovom vratu. To je Dan vec Odredjeni kada ce njegovo (Iblisovo l.a.) vreme isteci” Bihar Al-Anwar, zbirka 52, strana 376

U Jevandjelju, receno je da ce Satana (l.a.) biti u lancima na Manjem Ozivljenju, ili drugim recima, u vremenu uzdizanja Imam Al-Mahdija a.s. Doslo je u viziji Jovana: “1 I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj. 2 I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina, 3 I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje narode, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.” Otkrovenje 20:1-3

Sayyed ibn Tawus, neka Allah bude Milostiv prema njemu, je rekao, ‘Nasao sam u tabletima Poslanika Idrisa (Enoha) a.s. o pitanju o Iblisu i odgovoru Allaha, da je Iblis (l.a.) rekao, ‘O Gospode, daj mi vremena do Sudnjeg Dana.’ Uzviseni je odgovorio, “Ne, daje ti se vremena do Poznatog Casa. Jer sam apsolutno odlucio da ocistim zemlju od neverovanja, politeizma (shirka) i neposlusnosti/greha. A za to vreme izabrao sam osobe cija sam srca Ja iskusao u veri, iskrenosti i strpljenju. I odlucio sam da ih postavim kao Svoje namesnike na zemlji i Ja cu njih postaviti zaduzene za religiju koju sam im izabrao. Pored toga oni ce samo Mene obozavati i nece dodavati nijednog partnera Meni. Uspostavice molitvu, placati Zakat, podsticati dobro a zabranjivati zlo. I u to vreme Ja cu dodeliti sigurnost svetu. Nista nece dobijati stetu ni od cega. I nista sto zivi se nece plasiti drugog stvorenja. U to vreme cetvoronosci ce biti medju ljudima i jedni drugima nece naskoditi. Ja cu oduzeti zaoku od svakog stvorenja sto bode i ucinicu njihov otrov bezopasnim. I Ja cu poslati blagoslove sa nebesa, i zemlja ce postati zelena svojom vegetacijom i svi tipovi voca ce rasti i davati razlicite vrste mirisa, i Ja cu uspostaviti Milost i Ljubav medju ljudima. I bogatstvo ce se deliti ravnopravno svima, koje ce obogatiti siromasne i niko nece biti ponosan pred drugima. Stariji ce biti milostivi prema mladima a mladi ce postovati starije. Svi ce slediti istinsku religiju i raditi pravedno. Samo su oni Moji prijatelji, za koje smo Mi izabrali jednog Poslanika sa imenom Mustafa i Poverenika sa imenom Murthada. Mi smo ucinili njega njihovim Poslanikom i ucinili njih njegovim Wali-jima (pristalicama) i pomagacima; to je ista zajednica koju smo Mi izabrali za naseg Poslanika Mustafu i Mog Poverenika, Murthadu. Ja sam njih sve sakrio u Mom skrivenom Znanju i njegovo bivanje je neizbezno. Tog dana Ja cu unistiti tebe i tvoju pesadiju i konjicu. Idi, odlozeno ti je to Casa vec Poznatog.”
Saadus Saud od Sayyed ibn Tawus-a: strana 34
Bihar Al-Anwar, zbirka 52, strana 385 

To je prica Iblisa (l.a.), obozavatelja sa znanjem, koji je pao u ambis, njegova arogancija je ucinila da ode stranputicom. U tome je lekcija za ucenika i pamcenje za secanje. Gde su ucenici i gde su oni koji se secaju?!

Princ Vernika a.s. je rekao, “Trebalo bi da izvucete lekciju iz onoga sto je Allah uradio Satani (l.a.); naime On je ponistio njegova velika dela i obimne napore zbog sujete jednog trenutka, iako je Satana (l.a.) obozavao Allaha sest hiljada godina – a da li su to godine ovog sveta ili Onog, nije poznato. Ko sada, posle Satane (l.a.), moze da bude siguran od Allaha cineci slicnu neposlusnost? Niko bas, Allah Slavni, nece dozvoliti coveku da udje u Raj ako on uradi istu stvar zbog koje je Allah izbacio Andjela. Njegova Naredba stanovnicima Nebesa i zemlje je ista. Nema prijateljstva izmedju Allaha i bilo koga iz Njegove kreacije da bi mu On dao dozvolu za nepozeljnu stvar, koju je On postavio neispravnom za sve svetove. Znaci, trebalo bi da se plasite da vas Satana (l.a.) ne zarazi svojom bolescu, ili vas zavede svojim pozivom, ili da krene na vas svojom konjicom i pesadijom, jer, kunem se Allahom, on je stavio strelu u luk za vas, zadegao luk snazno, i cilja u vas sa obliznjeg mesta, i: “Gospodaru moj” – reče – “zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem.” Surat Al-Hijr (15):39… i trazite zastitu kod Allaha od opasnosti sujete, kao sto trazite njegovu zastitu od nesreca. Sigurno, ako bi Allah dozvolio bilo kome da se prepusti ponosu, On bi sigurno dozvolio to Svojim izabranima, Poslanicima i Namesnicima/Zamenicima… i ostali su skromni ljudi. Allah ih je iskusao gladju, naneo im muke, testirao ih strahom, i uznemiravao ih nevoljama… Kada je Mojsije sin Imrana (a.s.) otisao Faraonu zajedno sa svojim bratom Aronom (Harunom a.s.) noseci (grube/hrapave) majice od vune i noseci stapove u svojim rukama, oni su garantovali njemu zadrzavanje njegove drzave i nastavak njegove casti ako se pokori; ali je on rekao: ‘Zar se ne pitate za ova dva coveka koji mi garantuju nastavak moje casti i zadrzavanje moje drzave, iako vidite njihovo siromastvo i poniznost. U suprotnom, zasto oni ne nose zlatne narukvice na svojim rukama?’ On je to rekao, osecajuci se ponosan na svoje zlato i prikupljenu imovinu, a smatrajuci vunu i njeno tkanje kao nista… Allah! Allah! Od neposredne posledice pobune (do sakupljanja na ovom svetu), i konacne posledice teskog ugnjetavanja (do sakupljanja na ovom svetu), i od zlog rezultata sujete, jer je to velika zamka Satane (l.a.) i njegova velika obmana, koja ulazi u srca ljudi kao fatalni otrov. Nikada ne propada, nikada ne pormasuje nikoga – niti ucenog zbog znanja, niti oskudnog u njegovim krpama… zato sto Allah, Slavljeni, nije prokleo prosle vekove osim zato sto su oni napustili da mole druge da rade dobra dela i da se ustrucavau od losih dela. Zapravo Allah je prokleo glupe zbog izvrsavanja greha i mudre zato sto su odustali od uzdrzavanja drugih od zla… Vi ste slomili okove Islama, prekoracili njegove granice, unistili njegove naredbe… Sigurno, ja pripadam grupi ljudi koji nemaju brige zbog necijeg ukora sto se tice stvari o Allahu. Njihovo tolerisanje je tolerisanje istinitih i njihov govor je vrli. Oni su budni tokom noci (privrzenoscu Allahu), a svetionici (upucivanja) tokom dana. Oni se cvrsto drze za konopac Kur’ana, ozivljavaju tradicije Allaha i Njegovog Poslanika (sawas.). Oni se ne hvalisu niti se prepustaju samo uobrazenoscu, niti neodgovarajucem, niti prave pakosti. Njihova srca su u Raju, dok su njihova tela zauzeta dobrim delima.” 
Nahjul al-Balagha al Ghutba al-Qasia, Nahjul al-Balagha sa objasnjenjem Muhammad Abdah-a: deo 2, strana 183 
Bihar Al-Anwar: deo 14, strana 466

Tele

“Tele”
– prvi deo –

Posveta:

Za one koji su podigli rec La Illaha Illa Allah (Nema boga osim Allaha)

Za one koji su podigli svoju koprenu i hodali prema Allahu,

Za Poslanike i Verovesnike i Imame a.s., O, Casna Gospodo,

Ovaj siromasni covek vam posvecuje Mir i posvecuje vama ovu licenciranu robu,
I kaze da je njegovo srce puno Jednocom Boga i pokornoscu vama
Nevolja je dotakla nas i nase porodice, pa budite milosrdni prema nama, jer Allah nagradjuje milosrdne

Ahmed Al-Hasan
27/Shawwal/1421

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Uvod:

 
Sve hvale pripadaju Allahu. Neka Blagoslovi Allaha budu na Muhamedu i njegovoj porodici, Nepogresivima. Neka Blagoslovi Allaha budu na kraju mosusa (najboljem kraju), svetlosti Boga i njegovom ostatku na Zemlji – neka moja dusa bude otkup za njega.

Allah Uzviseni je rekao, “Na Dan kada će licemeri i licemerke vernicima govoriti: “Pričekajte nas da se svetlom vašim poslužimo!” “Vratite se natrag, pa drugo svetlo potražite!” – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja. * “Zar nismo s vama bili?” – dozivaće ih. “Jeste” – odgovaraće – “ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a obmanjivač (šejtan) vas je o Allahu obmanuo. * Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu verovali; vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište!” Surat Al-Hadid (57):13-15

U pricama predhodnih Poslanika, i njihovih naroda koji su ih ponekad sledili, a sledili Samaricane u drugim vremenima, doneli pobedu Poslanicima nekada, a onda ih izneverili i doneli pobedu tiranima veoma cesto. Lekcija za onog koji uci i secanje da se priseti. To znaci da je istrazivati to vazno, i prolazeci kroz to, dok se ne dogodi ono sto se dogodilo posle smrti Poslanika sawas. uklanjajuci Zamenika i preuzimajuci moc – sta je ovaj dogadjaj navukao na ljude od tragedija, koji mi ostajemo da veoma patimo do danas – nam pomaze da razumemo sta se dogodilo posle smrti Poslanika sawas., bilo sa Princom Vernika a.s. ili njegovim sinovima Nepogresivima a.s., koji su patili od tirana, diktatora na vrhu vlasti, svirepom moci, isto kao sto je bilo pacenje Samaricana od imama zabluda, koji su uvek nastojali da iskrenu Zakon Allaha (Sharia), i da ne postuju Muslimane. Takodje, gledajuci vasu situaciju danas kroz prizmu proslih Poslanika i njihovih naroda, pomaze u citanju budusnosti koja iscekuje pojavljivanje “Pecata Cuvara”, Mahdija a.s. i sa cime ce se on suociti, bilo od tirana koji ce potceniti Muslimane i boriti se protiv njega kao Sufyani, ili od Samaricana (losih ucenjaka zabluda).

Zbog ovoga, procenjujem ja, siromasni koji radi malo i ima mnogo gresaka, pisem ovo istrazivanje; mozda ce ono biti zastita za neke vernike od propadanja u ambis. Prevencija je bolja od leka, zapravo stajanje sa Sufyanijem od losih ucenjaka koji ce se botiti protiv Mahdija a.s.; nema leka za to dugacijeg od ispijanja pica pakla a lecenje od lanaca je Vatra Pakla. Mozda ce biti podsticaj za neke od Vernika da rade na pravljenju odgovarajuce zemlje da uspostave drzavu La Ilaha Illa Allah (nema boga osim Allaha) na ovoj zemlji, drzavu Imam Al-Mahdija a.s. i prava i pravde u vremenu koje se zasenceno nepravdom u svakom delu sveta. Americki tiran suzava obruc iz dana u dan oko ranjivih ljudi i vodi ljude na zemlji prema ambisu. Tirani koji imaju autoritet nad Islamskim narodom, ako nisu robovi ovog tiranina, kome nista na ovoj zemlji nije slicno u istoriji covecanstva, su partneri njemu u obozavanju Satane (l.a.) Sta vise, Muslimanski narodi, koji su najranjiviji narodi na svetu, pate od dva slucaja:

Prvi: od cekica Americkog tirana i dominirajucih tirana. 

I drugi: od tirana koji se nalaze unutar Islamskog okvira – mislim na neradne ucenjake (zabluda) religije koji zapravo tvrde da predstavljaju Islam, neki od njih su cak i potcenili ove narode i nasli mnoge sledbenike za sebe, da ih nauce mirnoci, pokoravanju predaji tiraninu. Stoga, opresija, glad i ponizenje.

Znaci, to je neprekidan rat kod kuce i u inostranstvu. Neprijatelj nevernik pogadja neprekidno, licemeri jedu iznutra, Faraon i Samaricani, Pilat i ucenjaci zabluda od dece Israela.

Sa strane tirana, oni vode nemilosrdni rat protiv religije. Njihove televizije prikazuju stihove Kur’ana, a onda veoma kratko posle, pesme, polu-gole zene i serije dizajnirane da razmontiraju infrastrukturu Islamske zajednice ili da smanje ono sta je ostalo od strukture Islamske zajednice. Oni imaju obrijane brade i dugacke brkove kao Magiji iz drevnih vremena, ovo je Islam u vidjenju tih ljudi. Ipak, ko god kaze La Illah Illa Allah (nema boga osim Allaha) je ubijen, njihove zene izvredjane i njihove kuce unistene.

Glavna katastrofa je da neki od njih tvrde da su Arapi i da oni rade to u ime Arabizma. Oni napadaju zene, narusavaju ugled i njihovi zatvori su puni zena i dece. A slucaj je da je Arapin castan, i ako se suprotstavlja, on se suprotstavlja muskarcima, a ne napada zene. Pa koji Arabizam ti Rimski ostaci Mongola i Tatara tvrde? Oni su ocrneli lice covecnosti. Oni su pocinili sramotne zlocine i skandale, da se stide Faraon i Nimrod (prokleo ih Allah), kompanjoni Mojsija i Abrahama a.s.

Sa druge strane, postoje Samaricani (ucenjaci zablude) koji pokusavaju sa deformisu Allahov Zakon (Sharia). Oni ne pokusavaju da unaprede vrline i sprece zlo, niti Dzihad za Allaha jezikom, ili rukom, ako je moguce. Oni su zaboravili da je Allahov Poslanik sawas. rekao, sta znaci, “Unapredite vrline i sprecite zlo, ili ce oni iskostiti zlocince protiv vas, a onda ce pozvati dobre medju vama a nece im biti odgovoreno.” Al-Kafi, zbirka 5, strana 56.

Pa da li postoji nesto gore of tirana koji dominiraju Islamskim narodima danas? Rezultati su dostupni i siruno je da je uvod postajao i ostaje do danas.

Onda razlog za opresiju tirana nad Islamskom zajednicom danas: ostavljanje ovih zajednica od unapredjivanja vrlina i sprecavanja zla . I razlog ostavljanja ove obaveze je: da su ucenjaci zablude napustili unapredjivanje vrlina i sprecavanje zla (ako je ucenjak iskvaren, svet je iskvaren).

Cak, uspostavljeno u srcima mnogih Muslimana danas, su koreni ponizenja i pokoravanja i predaje tiranu. Takodje, ljubav prema svetu, ljubav prema zivotu, i strah od smrti na nenormalan nacin. Oni su poceli da vide da je zivot u ponizenju bolje nego smrt u velicanstvu. Na ovaj nacin, covek ce biti obesen i videce rezultirajuci standard naglavacke. Ovo je stvar koju Satana (neka prokletstvo Allaha bude na njemu) najvise zeli, da Islamske nacije ostanu ranjive i staticne izmedju cekica i nakovnja, ili drugim recima, izmecu Faraona i Samaricana. Izmedju tirana koji korumpira i ubija i laze, i izmedju neradnih ucenjaka (zablude) koji ne uznapredjuju vrline a zabranjuju zlo, a iza kulisa, prsti Americkog tirana vuku konce levo i desno. Na ovaj nacin nista od Islama nece ostati osim njegovog imena.

Duznost ucenjaka dasnjice je da se suoci sa reformacijom Islamske nacije. Njihova duznost je podignu tezinu poruke, koju su se borili da ne podignu. Vi, O studenti religioznih nauka, i Muslimanski ucenjaci (Shia i Sunni), da li mislite da ste obavezani skupom mentalnih nauka i prenosenih nauka (jezik, hadisi, istorija), bez rada i bez uznapredjivanja vrlina a zabranjivanja zla u onome sto vam je dodeljeno, a to je popraviti naciju, saopstavati i upozoravati njenu decu za Dzihad na Putu Allaha sa svime sto je drago i dragoceno? Ako je ovo ono sto mislite, onda vam kazem istinu, vi gresite. Skup mentalnih i prenosenih nauka nije tesko, vec ono sta je tesko je davati svoju hranu tri dana zatvoreniku, putniku, siromasnoj osobi, i spavati gladan, Kao sto je Imam Ali a.s. radio, je teska stvar. Da zivis svoj zivot za radost drugih i da uklonis nepravdu i opresiju od njih, je tesko. Da das za Allaha kao sto je Imam Al-Hussin a.s. dao, je tesko. Neka je Mir sa tobom o oce Abdullah-e, moj otac i majka su otkup za tebe, ti si dao sve i nisi ostavio nista, cak ni odojce ni zenu. Nisi ostavio nikakav izvogor za bilo koju kukavicu.

O vi gospodo, ako samo ostanete sa skupom nauka i vasim delima obozavanja, onda ste na taj nacin dali tiranima sve sto oni hoce. Da vas pretvore u sluge, a ne ucenjkake.

Karakter sluge se ne moze uzeti iz ucenjaka koji ne promovise vrline i ne zabranjuje zlo; ovo je znacenje koje je preneseno od nepogresivih a.s., da je osoba sa znanjem bolja od sedamdeset slugu. Ovo je zbog toga sto je glavna briga osobe sa znanjem spasenje ljudi, dok je glavna briga sluge spas njega samog.
Prenosi se od Imam Al-Sadiq-a a.s. da je rekao, “Prenosilac naseg govora koji privuce srca nase Shie (sledbenika) je bolji od hiljadu obozavatelja” Al-Kafi zbirka 1, strana 33

Allah Uzviseni je rekao: “Svi vernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u verske nauke i neka opominju narod svoj kad im se vrate, da mogu da se čuvaju.” Surat Al-Tawba (9):122

Da opominju svoj narod da ne spava…

Ili da opomenu jednu ili dve osobe. Pa ako je vasa glavna briga, O gospodo, spasenje vas samih, ne recite (mi smo studenti religioznih nauka) ili (ucenjaci), i ne nosite njihovu odecu zavaravajuci ljude. Ne budite vukovi noseci kozu jagnjadi, kao sto je slucaj mnogih ljudi danas, jer ovo nije mesto zahtevanja ovog sveta, niti je mesto ispunjavanja zelja ili trosenja vremena. Ovo je stvar velike tezine, poruka Poslanika i Nepogresivih a.s., pa budite oprezni, u suprotnom to je gubitak ovog zivota i onog.

Isus a.s. je rekao, “Los ucenjak je kao kamen koji je pao na usta reke, on ne pije, ali, ne propusta niti vodu da stigne do biljaka.” Faydh al Qadeer, zbikra 4, strana 206.

Godine 1971. kada je Sayyed Al-Khumayni, neka Allah bude Milostiv prema njemu, bio u al-Najafu a njegovi studenti ga cekali za lekciju o samo-kontroli, njegova postovanje je pocelo govorom: ”Osecam da treba da potsetim gospodu na neke prilike koje ukljucuju nevolje Muslimana…” onda je on rekao: “a sada, da li zelite da vam govorim o etici? Ne bismo bili uctivi ako ne mislimo o ovim stvarima, a ako smo uctivi, razmisljali bismo o situaciji.”

I neradnim ucenjacima (zablude) ja kazem: Vi nudite vasa dela zavestanju Poslanika i Verovesnika. Sve hvale pripadaju Allahu za Kur’an koji je izmedju vasih ruku danas i koji ukljucuje dovoljno njihovih prica a.s., i naci cete da je vase zavestanje suprotno njihovom u potpunosti, pa ili idite po zavestanju Poslanika i Verovesnika, ili napustite ovaj put.

Pa ne stojte na Putu Allaha Svemoguceg, kao sto je Princ Vernika a.s. rekao.
I ja vam kazem ono sto je Isus a.s. rekao neradnim Jevrejskim arogantnim ucenjacima “Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi hteli.” Matej 23:13

Probudite se pre nego sto je vasa dusa unistena onim sto zaradjuje, pre nego sto dodje dan kada cete govoriti, ‘Tesko nama zbog onoga sto smo zanemarili od Allaha.’

Koreni Islama i Muslimana danas su izlozeni totalnom unistenju a vi hocete da sednem i da vam govorim o samo-kontroli!?!

Probudite se pre nego sto mac sinova Fatime a.s. izadje iz korica, a tada cete zazaliti sta ste radili sto vas je dovelo u rov nasuprot njemu. Probudite se i priznajte svoja sramotna dela jer je stid bolji od Vatre Pakla.

U isto vreme, ja sam ekstreman u rukama radnih ucenjaka i Mudzahedina koji su nezaisteresovani za ovaj svet, njihova spoljasnjost vas upucuje ka njihovoj unutrasnjosti. Oni koji rade dan i noc da resire rec La Illaha Illa Allah (nema boga osim Allaha) i da rasire pravdu u Islamskoj zajednici. Iako ih je veoma malo, kao sto je Imam Al-Sadiq a.s. rekao [1]. Allah ce blagosloviti njihov rad i uciniti ga punim dobra, InshaAllah. Pa ne budite slabi ili uznemireni, vi ste oni uzviseni InshaAllah. Blagoslovi na one koji su poznati na nebesima a nepoznati na zemlji, sa toliko mnogo dela a veoma malo ruku. Molim Allaha da me ucini od njihovih robova i da me ucini od njihove grupe, sa toliko mnogo mog neznanja, malo znanja i malo rada, uz Njegovu Naklonosti i Milosti i Davanja, na pocetku.

Ovo je samo zbog toga sto sam zeleo da popravim sta sam mogao, preklinjujuci Zivog Koji nekad ne umire da budem od onih koje se na plase kod Allaha krivice krivca. Moj uspeh je samo od Allaha, na Njega se oslanjam i Njemu se okrecem. On je moj zastitnik, On stiti pravednike, uzimam zastittu kod Allaha od sramote ovog sveta i onog.

Utvrdjujem se kod Vlasnika Bogatstva i Kraljevstva, drzim se Vlasnika Sposobnosti i Moci, i molim za pomoc Vlasnika Velicanstvenosti i Bozanstvenosti, od svega cega se bojim ili sam oprezan. Tako mi Muhameda i Alija i Fatime i Al-Hasana i Al-Huseina u Alija i Muhameda i Ja’fara i Muse i Alija i Muhameda i Alija i Al-Hasana i Muhameda a.s. a sve hvale pripadaju samo Allahu.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog “A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogrešio, * narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao” – * on je rekao: “Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne uteraju, * da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu, * a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju.” * “Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati. ” Surat Ash-Shu’ara (26):10-15

_______
[1]. Ahmad ibn Muhammad prenosi od Muhammad ibn al-Husayn od Mansur ibn al-‘Abbass od Safwan ibn Yahya od ‘Abdallah ibn Muskan od Muhammad ibn ‘Abd al-Khaliq i abu Basir-a koji je rekao sledece. “Abu ‘Abdallah a.s. je rekao, “O Aba Muhamed, kunem se Allahom mi imamo tajnu od Tajni Allahovih, i znanje od Znanja Allaha, i kunem se Allahom da niko ne moze da je podnese, ni bliski andjeo niti poslati Poslanik, i nijedan vernik kome je Allah iskusao srce u veri, i kunem se Allahom, Allah swt. nije dodelio ovo nikome osim nama, niti je On trazio bilo koga da ga obozava na taj nacin osim nas. Kod nas je tajna od Tajni Allaha i znanje od Znanja Allaha. Allah nam je naredio da onda prenosimo sto nam je Allah, Najvelicanstveniji, Najmilostiviji, naredio da prenosimo. Ipak, nismo nasli odgovarajuce mesto za to ili ljude ili one koje ce podneti, dok Allah nije stvorio odredjeno pleme. Ti ljudi su stvoreni od ilovace od koje su Muhamed i njegovi potomci stvoreni i od svetlosti od koje je Allah stvorio Muhameda i njegove potomke. On ih je stvorio sa viskom stvaranja Njegovih blagoslova, od kojh je stvorio Muhameda i njegovo potomstvo. Mi smo onda prenosili sta nam je Allah naredio da prenosimo, onda su ti ljudi prihvatili i priznali. (Njima je doslo od nas i oni su prihvatili i priznali.) Nas govor je stigao do njih i njihova srca su se nagnula ka nama, prepoznajuci nas i nas hadis. Da oni nisu stvoreni od toga, ne bili bili takvi. Ne, kunem se Allahom, oni ne bi (onda) priznali.”
Onda je Imam a.s. rekao, “Allah je stvorio odredjena plemena za Vatru Pakla. On nam je onda naredio da prenesemo njima, i mi smo im preneli ali su kasniji izgledali zgnuseni i njihova srca su osetila mrznju i odbili su to od nas, nisu priznali i smatrali su to lazima i rekli, ‘Oni su carobnjaci i lazovi.’ Allah je onda stavio pecat na njihova srca i ucinio da zaborave. Allah je onda otvorio njihove jezike za nesto od istine. Stoga su oni govorili o tome ali su njihova srca poricala. On koristi to za odbranu Svojih prijatelja i onih koji su Njemu pokorni. Da to nije bilo tako, niko ne bi obozavao Allaha na zemlji. On nam je naredio da zadrzimo to od njih, sakrijemo i prikrijemo. Vi takodje treba da sakrijete od onih kojima je Allah zabranio, da bude sakriveno i zadrzano (od njih).” Prenosilac je rekao da je Imam a.s. onda podigao ruke i plakao i rekao, “O Gospodaru, ovo je veoma mala grupa. Ucini nase zivote kao njihove zivote i nasu smrt kao njihovu smrt. Ne ucini dominatne nad njima nikoga od Tvojih neprijatelja, sto bi nam izazvalo trpnju bola zbog njihove patnje. Ako bi Ti dozvolio da izazove bolove nama zbog njihovg bola, niko Tebe ne bi obozavao na zemlji. Neka Allah posalje Blagoslove na Muhameda i njegov Ahl Al-Bayt i neka (Tvoj) Mir i Jos Mira bude sa njima.”
Usul Al Kafi zbirka 1, strana 402 (arapski) 
glava 102, hadis 5 (engleski prevod)