Teorija Opste Relativnosti

 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog.
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.
Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa vama.
Molim Allaha da ste vi dobro i dobrog zdravlja.


Noor Ala Noor je napisao:

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa vama. Pitanje, molim vas: Ako je univerzum ravan, zasto sve izgleda sfericno na slikama? Takodje, Ajnstajn je dokazao da najkraca udaljenost izmedju dve tacke nije ravna linija, vec kriva koja se savija pod odredjenim uglom. Iskreno zahvaljujem. 


Odgovor: Ako je zakrivljenost univerzuma nula, to ne znaci da je on dvo-dimenzionalan. To je univerzum koji ima tri prostorne dimenzije koje su nama vidljive, a dimenzija vremena im je dodata. Stoga, on je najmanje cetvoro-dimenzionalan.  Tako da ako je ravan, to ne sprecava da masa objekta u njemu uzrokuje zakrivljenje njegovog internog materijala ili materijala njegove cetiri dimenzije. U svakom slucaju, ovo je objasnjeno do detalja u [knjizi] Obmana Ateizma, a ovo je njen deo koji ti preosim. Mozes da pogledas u knjizi i procitas vise detalja, ako Allah hoce. 


“Teorija opste relativnosti:

Prema Njutnovom (Newton) zakonu, gravitacija izmedju dva objekta zavisi od njihovih masa i njihove udaljenosti u odredjenom trenutku. To znaci da ako se jedan od objekata krece, menjajuci udaljenost medju njima, efekat gravitacione sile na drugi objekat se direktno menja,  sto znaci da se promena desava trenutno/odmah. To znaci da efekat gravitacione sile putuje neogranicenom brzinom, sto je u suprotnosti sa posebnom relativnoscu koja je pokazala da je maksimalna brzina necega, brzina svetlosti.  To je razlog zasto je Ajnstajn radio deset godina na teoriji koja objasnjava gravitaciju na nacin koji nije u suprotnosti sa posebnom relativnoscu. Tako da je 1915. AD, on predlozio teoriju opste relativnosti koja opisuje univerzum kao celinu sto se tice efekata gravitacije materije i energije u njemu, i njihov medjusobni odnos u svetlu onoga sto je Ajnstajn predlozio u posebnoj teoriji relativnosti. Ne postoji brzina u univerzumu veca od brzine svetlosti; ne postoji apsolutno vreme i potpuna nezavisnost vremena od drugih dimenzija univerzuma koje mi nazivamo prostor. Vec, postoji kosmicki materijal od cetiri dimenzije.

U teoriji opste relativnosti, efekat gravitacije je rezultat krivljenja cetiri kosmicke dimenzije, prostor-vreme, zbog materije i energije. To je kao, da je materijal kosmosa elastican i savitljiv, i sva materija u univerzumu savija ovaj materijal kolicinom svoje mase. Takodje, sva energija savija ovaj material kolicinom koja odgovara ekvivalentu njene materije, prema Ajnstajnovoj jednacini Ajnstajnove teorije posebne relativnosti E=mc2


Tako na primer, masa i energija Sunca savija prostorno-vremenski meterijal, a Zemlja se krece po ovoj zakrivljenosti u putanji slicnoj pravoj liniji, jer ona predstavlja najkraci put izmedju dve tacke u cetiri dimenzije. U tro-dimenzijonalnom svetu, mi vidimo da je ova putanja skoro kruzna, tacno kako se avion krece po pravoj liniji izmedju dve tacke u tri dimenzije u vazduhu, ostavljajuci trag (senku) na povrsini zemlje, koja je savijena zbog razlike u visini na povrsini Zemlje,  a ne zbog njegove putanje.

Mnoge primene i eksperimenti su dokazali da teorija opste relativnosti odgovara realnosti i posmatranju. Na primer, ona objasnjava orbitu Merkura preciznije nego Njutnov zakon gravitacije. Ona je takodje predvidela zakrivljenje svetlosti i kako je pod uticajem gravitacionih polja, i kroz eksperimentisanje ovo predvidjanje se pokazalo kao tacno. Ona je predvidela postojanje crnih rupa, i zaista, crne rupe su otkrivene. 

Najvaznija stvar predstavljena opstom relativnoscu, povezana sa temom o kojoj govorimo, je da vreme i prostor nisu staticno prostranstvo u kome se dogadjaji desavaju. Vec se vreme i prostor savijaju i pod uticajem su stvarima koje postoje u njima, sto znaci da su oni dinamicni, entiteti koji  se krecu.

Ovo je omogucilo nekim kosmolozima da pretpostave, da sirenje univerzuma nije ograniceno na materiju i energiju, vec ukljucuje prostranstvo koje ih sadrzi.” Kraj dela [navoda] iz [knjige] Obmana Ateizma.

Napomena: Ono sto sam zeleo da objasnim [ovim] iznad je da rezultati dobijeni naukom, posmatranjem i matematickim jednacinama je, da je univerzum ravan, i ima jednostavan pocetak nakon koga se prosirio i postao kompleksan, tako da citalac ima uvod u ove rezultate, kada predstavimo teme u buducnosti o teoriji evolucije, i kako su neki ljudi neznalice pokusali da je opovrgnu.