Veliki Znak Allaha

 

 

Pitanje 121: Mnogi su nazvani Veliki Ayatollah (Veliki Znak Allaha) medju skorasnjim ucenjacima, pa koje je znacenje “Veliki Ayatollah”? I da li je to posebno (samo) za Imame a.s. ili za sve, pa da bi svi ucenjaci nosili takve titule?

Odgovor:
“Teško vama!” – reče im Musa. “Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas On kaznom uništi. A gubitnik je onaj koji laži iznosi!” [1].

‘Znak’ je simbol ili dokaz, i on pripada Allahu swt. bilo sto se tice strane – dokazivanja postojanja Njega Uzvisenog Svemocnog, ili sto se tice druge strane – znanju Njega swt.

I, sto se tice strane dokazivanja Njegovog postojanja swt, onda su sve stvorene i postojece stvari “Ayatollah/Znak Allaha” a ljudski rod je najveca od njih, i sve stvari koje postoje ukazuju na postojanje Kreatora, zato sto su stvorene, i takodje ukazuju na postojanje Delovatelja/Inicijatora/Uzrocnika jer se na njih deluje/inicira/uzrokuje, i ljudski rod je najveci dokaz i pokazatelj postojanja Kreatora Uzvisenog Svemoguceg.

Sto se tice strane znati Njega Uzvisenog Svemocnog, onda nista nije “Ayatollah/Znak Allaha” osim Njegovih Hodza/Dokaza a.s. nad Njegovom kreacijom, jer preko njih Allah je znan, jer oni su Njegovi dokazi istinom i sigurnoscu, i ovim znacenjem “Ayatollah/Znak Allaha” su Imami a.s., i “Veliki Ayatollah” je posebno za Princa Vernika Ali ibn Abi Taliba a.s., i “Ayatollah” u ovom vremenu je Imam Al-Mahdi a.s., cak nije ni ispravno, iz ovoga, da se Imam Muhamed ibn Al-Hasan a.s. naziva “Veliki Ayatollah”; jer je ova titula posebno za Poverenika medju Poverenicima – Ali ibn Abu Talib a.s., uzimajuci u obzir da je on onaj koji je znao Allaha i ucinio da kreacija zna Allaha swt. posle Muhameda sawas.

Zbog toga sto ucenjaci definitivno ne zele prvo znacenje, jer ono ukljucuje sve, bilo da su oni pravedni ili rdjavi, uistinu prvo znacenje ukazuje na vrstu stvorene (kreacije), i koriscenje toga da se (napravi) razlika medju pojedincima iste vrste je netacno i nelogicno i beskorisno, znaci da oni definitivno zele drugo znacenje, i zbog ovoga oni su upali u zabranjeno, i nazivajuci ovim imenom (Ayatollah) bilo koga osim Imama a.s. je haram (zabranjeno), i uistinu nazivanje “Veliki Ayatollah” bilo koga osim Princa Vernika a.s. je takodje haram.

I prenosi se iz tacnih tradicija od njih a.s. da su Fatima a.s. i Imami a.s. nazvani “Ayatollah”, od (Muse) Al-Kathima a.s. od njegovih oceva a.s. od Allahovog Poslanika sawas., on je rekao: “Usao sam u Raj i video na njegovim vratima napisano zlatom: Nema boga osim Allaha, Muhamed je voljeni Allahov, Ali ibn Abi Talib je poverenik Allaha, Fatima je znak Allaha (Ayatollah)…” [2], i od Princa Vernika a.s. on je rekao: “Imam je Rec Allaha, i Hodza (Dokaz) Allaha, i Lice Allah, i Svetlost Allaha, i Veo Allaha, i Znak Allaha (Ayatollah), Allah bira njega i cini njime sta On hoce i zahteva prema njemu time (njegov) Wilaya (autoritet) i pokornost cele Njegove kreacije, i on je Njegov poverenik na Njegovom Nebu i Njegovoj Zemlji…” [3].

Prenosi se da je Princ Vernika Ali ibn Abi Talib a.s. nazvan “Veliki Ayatollah”, Sheikh AlMufid i AlShahid i AlSayyed ibn Tawus su rekli u knjizi Al-Iqbal (r.a.) se prenosi da je Ja’far ibn Muhamed Al-Sadiq a.s. posetio Princa Vernika, neka Blagoslovi Allaha budu na njemu ovom Ziyarom (poseta svetilista/svetog mesta): “…Dok on a.s. nije rekao: Mir neka je sa tobom O Veliki Ayatollah…” [4]

I prenosi se (u tradiciji) o zabrani i nedozvoljavanju da se iko osim Ali ibn Abi Taliba a.s. naziva “Princ Vernika”, od Al-Sadiqa a.s.: “Covek je pitao njega o Qa’imu (onaj koji se uzdize) a.s. da se salje Mir na njega i da se naziva “Princ Vernika”, on a.s. je rekao: “To nije ispravno, to je ime kojime je Allah nazvao Princa Vernika a.s. i niko nije nazvan tako pre njega, i niko nece biti nazivan tako posle njega osim nevernika”, ja sam rekao, ‘Neka ja budem otkup za tebe, kako neko salje mir na njega?’ On a.s. je rekao: “Mir neka je sa tobom O “Ostatku Allaha”, onda je on citao: “Ostatak Allaha je bolje za vas, ako ste vernici…” [5]. [6]

I Al-Ridha a.s. je upitan: ‘Zasto je Princ Vernika a.s. nazvan tako?’ On a.s. je rekao: “Zato sto ih je on nahranio znanjem, zar nisi cuo u knjizi Allaha: “…i snabdećemo porodicu našu…” [7]. [8]

Pa ako niko nije nazvan posle Alija a.s. “Princ Vernika” osim nevernika, onda koji je dokaz (za cinjenicu) da oni nazivaju sebe imenom iskljucivo za Princa Vernika a.s., i to je Veliki Ayatollah (Veliki Znak Allaha).

“To su samo imena koja ste im vi i očevi vaši nadenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim sami žude, a već im dolazi od Gospodara njihovog prava Uputa. (23) Ili hoće čovek da ima ono što poželi? (24)… A oni o tome nikakva znanja nemaju. Slede samo pretpostavke, a uistinu pretpostavka baš nimalo ne koristi istini. (28) Zato se ti okani onoga koji se okreće od Naše Opomene i koji samo život na ovome svetu želi – (29) To je vrhunac njihovog znanja. Uistinu, Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu. (30)” [9].

Stoga, ljudi moraju da ne prekoracuju svoje granice a posebno ucenjaci, i (duznost) njihova paze na ovu istinu i da se pokore njoj, uistinu poniznoscu raste mudrost a ne ponosom/gordoscu.

Ahmed Al-Hasan

_______
[1] Sveti Kur’an Surat Ta-Ha (20):61
[2] Kanz AlFawaa’id: zbirka 1, strana 149
[3] Bihar alAnwar: zbirka 25, strana 169 – uzeto od autora: AlBarasi, iz knjige: Mashariq Anwar AlYaqeen
[4] Bihar alAnwar: zbirka 97, strana 373; Al-Iqbal: strana 608; Mafateeh AlJanaan: strana 448, Ziyara (poseta) Princa Vernika na dan Poslanikovog sawas. rodjenja 
[5] Sveti Kur’an Surat Hud (11):86
[6] Al-Kafi: zbirka 1, page 411, Hadis 2
[7] Sveti Kur’an Surat Yusuf (12): 65
[8] Al-Kafi: zbirka 1, page 412, Hadis 3
[9] Sveti Kur’an Surat Al-Najm (53):23-30