Vesti Velike

Al-Jawab Al-Munir zbirka 2, strana 36, pitanje 70

Pitanje: O cemu se govori u Suri An-Naba’ (78)? Svemoguci je rekao: “O čemu oni jedni druge pitaju? (1) O Vestima Velikim, (2) o kojima oni različita mišljenja imaju. (3) Oni će saznati sigurno! (4) I još jednom, oni će saznati sigurno! (5)” Allah je rekao istinu.

O cemu se misli u Allahovom Govoru: ”Oni će saznati sigurno! (4) I još jednom, oni će saznati sigurno! (5)”

Salje: Mesaa’ Ja’far alSa’di

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, O Allah posalji Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

“O čemu oni jedni druge pitaju? (1) O Vestima Velikim, (2) o kojima oni različita mišljenja imaju. (3) Oni će saznati sigurno! (4) I još jednom, oni će saznati sigurno! (5)”

Ovo je prica koja se ponavlja u svakom dobu u kome je Khalifa (Namesnik) poslat, od Allahovih Kalifa na Njegovoj Zemlji i Nebesima. I to je prica koja je razlika u kreaciji sto se tice Hodze (Dokaza) nad njima – od Poslanika, Verovesnika i Naslednika a.s. -, ili kako ih je Allah swt. nazvao ”Vestima Velikim” [1] I prvi Khalifa od Allahovih Khalifa je bio Poslanik Adam a.s. Andjeli su se razlikovali, izmedju pokornosti Allahovoj Naredbi, i prihvatanju Njegovog Khalifa i prostiranju njemu, i ova grupa su Andjeli, i izmedju nepokornosti Allahovoj Naredbi i odbijanju Njegovog Khalifa i aroganciji prema njemu i to je bio Iblis (l.a.) [2], a Iblisovo predhodno pokoravanje je ubrojeno medju Andjele s obzirom da je on (porekla) od Jinnova [3]

I Iblis (l.a.) je obecao deci Adama da ce ih u zabludu odvesti i uzrokovao je da oni slede njegove korake u aroganciji prema Allahovom Khalifi u svakoj generaciji. Znaci da su se ljudi podelili u svakoj generaciji, na one koji sa jedne strane slede stope Anjdela i njihovog pokoravanja Allahovom Khalifu, i na ove sa druge strane koji slede Iblisa (l.a.) u njegovoj aroganciji protiv Allahovog Khalifa. I uskoro ce sledbenici Iblisa (l.a.) u njegovoj aroganciji prema Allahovom Khalifu, saznati kojim prevrtanjem ce biti prevrnuti ”A oni koji zlo čine će saznati, kojim prevrtanjem će biti prevtnuti!” (Surat Ash-Shu’ara’ (26):227)

”oni će saznati sigurno!”, tj. tokom Manjeg Sudnjeg (Dana) (Uzdizanje Qa’ima (Onaj koji se dize))

“I još jednom, oni će saznati sigurno!”, tj. tokom Manjeg Sudnjeg (Dana), a dobre vesti za Bogobojazne “Uistinu, za bogobojazne je veliki uspeh” (Surat An-Naba’ (78):31), to su oni koji su verovali u Allahove Khalife, i bili pokorni njima i sledili njihove korake na pravednom putu, i oni su upoznali Allaha preko Njegovog Khalifa. A kako da Allahov Khalif nije ”Vesti Velike”!? On je takodje vrata ka znanju Allaha, pa kako da Allahove Khalife nisu “Vesti Velike”!? Kao sto je preneto od Muhameda i njegove Porodice a.s., koji su lice Allaha i Njegova dobra Imena, i pojava Allaha na (Planini) Faranu i preko njih Allah je postao znan. Pa koje vesti ili informacije su najzasluznije da budu nazvane ”Vestima Velikim”, druge od vesti ili informacija koje uspostavljaju Zakon poznavanja Allaha, koje uspostavljaju Zakon znanja Allahovog Khalifa, i koje uspostavljaju Allahov Khalifat koji prenosi o Muhamedovoj sawas. (pojavi Allaha na (Planini) Faranu), ili Allaha u kreaciji ili Allahovog lika!!?

I ovo je razjasnjenje o ”Vestima Velikim” kao sto je u Kur’anu, a takodje i podsetnik za svesnog i razmatranje za obazrivog, da ce mozda on shvatiti i postati jedan od onih koji znaju i koji se prostiru, i da ne ostane u svom neznanju i aroganciji, i da on postane od onih koji upozoravaju druge o Govoru Svemoguceg ”Oni će saznati sigurno! * I još jednom, oni će saznati sigurno!”, i o Govoru Svemoguceg, ”Reci: “Ovo je Vest Velika, a vi od nje glave okrećete……. A sigurno ćete saznati vest njegovu nakon nekog vremena.” (Surah Sad (38):67,68 i 88)

—————————————————
[1] Od Ali ibn Abi Taliba a.s., on je rekao: “Sakhar ibn Harb je prisao Poslaniku dok nije seo pored njega sawas. I Sakhar je rekao: O Muhamede, da li je stvar posle tebe Khilafata, za nas ili za koga? On (sawas.) je rekao, “O Sakhar, stvar posle mene je za onoga koji je u rangu kao sto je Harun imao sa Musom.” On je rekao, “Pa je Allah Svemoguci spustio stihove: “O čemu oni jedni druge pitaju? (1) O vesti velikoj, (2) o kojoj oni različita mišljenja imaju. (3)”, grupa njih je prihvatila Njegovu Wilaya-u (autoritet) i Khilafat (starateljstvo i nasledstvo), a grupa njih je odbila oba. Onda je on rekao, “Uistinu, receno je njima da ce oni uskoro znati da je Njegov Khalifa istina nakon toga.” “I još jednom, oni će saznati sigurno! (5)”, i on je rekao: “Oni ce znati Njegovu Wilaya i Khilafat kada upitaju jedni druge o tome u svojim grobovima; sve dok svaka mrtva osoba na Istoku i Zapadu, na kopnu i moru, ne bude upitana od Munkara i Nakira o Wilaya (Autoritetu) Princa Vernika (a.s.). Nakon smrti njih, dvojica ce reci umrloj osobi: Ko je tvoj Gospodar? Koja je tvoja Religija? Ko je tvoj Poslanik? I ko je tvoj Imam?”
Manaqib Alee Abi Talib li-Ibn Shahr Ashub, zbirka 2, strana 276.

I Sadir je rekao: Pitao sam Abi Abdullah-u (a.s.) o Govoru Allaha Svemoguceg “A to su ajeti jasni, u grudima su onih kojima je znanje dato” (Surat Al-Ankabut (29):49) i Govoru “Reci: “Ovo je Vest Velika, a vi od nje glave okrećete”. On (a.s.) je rekao, “Oni kojima je znanje dato su Imami, a Vesti su Imamat (Bozansko Postavljanje)”
Bihar al-Anwar, zbirka 32, strana 203.

I od Abdullah ibn Katheer-a: “Pitao sam Abi Abdullah-u (a.s.) o Govoru Svemoguceg: “O čemu oni jedni druge pitaju? * O vesti velikoj”. On (a.s.) je rekao, “Velike Vesti su Wilaya (Autoritet) Imama”. I pitao sam ga o Govoru Svemoguceg, “Onde je Wilaya (Autoritet) Allaha, istina” (Surat Al-Kahf (18):44) On (a.s.) je rekao, “Wilaya Princa Vernika (a.s.)” 
Bihar al-Anwar, zbirka 42, strana 352

I prenosi se od Abu Hassana Al-Ridhe a.s., o Govoru Svemoguceg, “O čemu oni jedni druge pitaju? (1) O vesti velikoj, (2) o kojoj oni različita mišljenja imaju. (3)“ On (a.s.) je rekao, “Princ Vernika (a.s.) je rekao, “Allah (swt.) nema Vesti vece od mene i Allah nema Znak veci od mene. Moja vrednost je bila pokazana predhodnim narodima na njihovim jezicima ali je niko nije prihvatio.”
Mustadrik Safeenat AlBihar – Sheikh Ali AlNamaazi: zbirka 9, strana 509.

[2] Al-Sadiq a.s. je rekao, “Iblisu je naredjeno da se prostre Adamu, pa je Iblis rekao: ‘O Gospodaru, tako mi Tvoje Velicanstvenosti, ako me izuzmes od prostiranja Adamu, ja cu Te obozavati vrstom obozavanja kakvom Te niko nikada nije ranije obozavao.’ A Allah swt. je rekao,“Ja hocu da budem slusan/obozavan na nacin kako Ja hocu.” 
Bihar al-Anwar, zbirka 2, strana 262.

[3] Jameel ibn Daraj je rekao: “Pitao sam Abi Abdullah-u a.s., “Da li je Iblis (l.a.) bio od Andjela? I da li je on dostigao bilo sta od stvari Nebesa? On (a.s.) je rekao, “On nije bio od Andjela, i nije dostigao bilo sta od stvari Nebesa. On je bio od Jinna i sa Andjelima, i Andjeli su videli da je Iblis (l.a.) jedan od njih, dok je Allah swt. znao da Iblis nije jedan od njih. Pa kada mu je bilo naredjeno prostracijom, on je uradio ono sto je uradio (odbio prostiranje Adamu a.s.)” 
Bihar al-Anwar, zbirka 11, strana 119.