Znacaj Salawata

Pitanje: Koje je znacenje slanja Blagoslova na Muhameda i Porodicu Muhameda? (O Allah posalji Svoje Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda)

Odgovor:

Salawat (slanje Blagoslova) znaci moljenje i molitva i preklinjanje Allaha zahtevajuci nesto od Njega Hvaljenog Svemoguceg, ili za prilazak blize Njemu, a takodje je i zahtev, kada kazemo: O Allah posalji Svoje Blagoslove na Muhameda, to znaci mi trazimo Allahu Uzvisenom Svemocnom da podigne slucaj Muhameda (sawas.) i da uzdigne njegov status, a sigurno status Muhameda (sawas.) je najblizi status i nema blizeg statusa od njega, i njegov rang je cvrst i on je kompanjon ranga razdaljine dva luka (do Allaha), neka Allah posalje Svoje Blagoslove na njega i njegovu Porodicu, stoga zahtav od Allaha slanjem Blagoslova na Muhameda je da podigne slucaj Muhameda i da uzdigne status Muhameda (sawas.) medju ljudima, sto znaci da nauci ljude velicanstveni znacaj Muhameda (sawas.), a ovo se postize kroz Pojavljivanje Imam Al-Mahdija (a.s.); jer ce on rasprostraniti i rasiriti 25 slova znanja, i on ce nauciti ljude Monoteizmu, i on ce ih nauciti o Poslanicima, i on ce ih nauciti o (Svetim) Knjigama, i on ce ih nauciti o Andjelima, i on ce ih nauciti o kreaciji (predstavniku) Allaha Uzvisenog Svemoguceg, i on ce ih nauciti o Muhamedu (sawas.), pa kada mi kazemo: O Allah posaljiv Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, to znaci da mi govorimo: O Allah otkrij Istinu o Muhamedu i Porodici Muhameda, i otkrij velicanstveni rang Muhameda i Porodice Muhameda, sto znaci da je to kao da govorimo: O Allah ubrzaj pojavu Muhameda i Porodice Muhameda, i to je kao da govorimo: O Allah otkrij Pravdu i Istinu i Pravicnost a osudi nepravdu i korupciju i nepravicnost, i kao rezultat to je kao ovo Secanje: “O Allah posalji Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda” je najbolje Secanje i njegova nagrada je velika, i ono sto sam naucio od Imam Al-Mahdija (a.s.) je da je najbolje secanje ovo: “U Ime Allaha Milostivog Samilosnog i nema moci ni snage osim kroz Allaha Najviseg Najveceg, O Allah posalji Svoj Blagoslov i Mir na Muhameda i Porodicu Muhameda.” (“Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem, wa la hawla wa la quwata Illa Billah al Aliyul Adheem, wa Salalahu Ala Muhammad wa Ale Muhammad.”)

I ko god kaze 50 puta onda on nece biti upisan kao Nemaran za taj dan, a ako kaze 100 puta on ce biti upisan kao Pazljiv (u Secanju) za taj dan, a ako kaze 1000 puta onda ce on biti od onih koji su Uspesni kod Allaha i kod Imam Al-Mahdija (a.s.)

Svemoguci je rekao, “Uistinu! Allah i meleci Njegovi donose salawat na Verovesnika. O vi koji verujete! Donosite salawat na njega i selamite predano.” [1], znaci da vernici traze od Allaha da posalje Blagoslove na Muhameda, i onda kazu, “O Allah posalji Blagoslove i Mir na Muhameda i Porodicu Muhameda.”, a znacenje slanja Mira (Salim Tasliman): daj im bezbednost i sigurnost, a bezbednost je polaganje odanosti Al-Qa’imu (Onaj koji se dize (a.s.)), i sigurnost ce biti medju narodom Qa’ima (a.s.) [2], Svemoguci je rekao “…i ko god uđe u nju biće siguran…” [3], i Uzviseni je rekao, “Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!” [4].

Ahmed Al-Hasan
_____________________
[1] Sveti Kur’an Surat Al-Ahzab (33): 56
[2] U razgovoru Imam Al-Sadiqa (a.s.) sa Abu Hunaifa-om, sledece se pojavljuje na kraju, “… I Abu Bakr AlHuthrami je rekao, ‘Neka budem tvoj otkup, koji su odgovori na ta dva pitanja?’,a on (Imam a.s.) je rekao, “O Abu Bakr, “Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!”, a onda je rekao, “(To je) nas Qa’im Ahlul Bayt (Porodice Muhameda), a sto se tice “…i ko god uđe u nju biće siguran…”, onda (to znaci) ko god polozi odanost njemu i udje sa njim i stavi (svoju ruku) preko njegove ruke i pridruzi se zavetu (postavsi jedan od) njegovih kompanjona, onda ce on biti bezbedan (siguran).” Alal AlShara’i’, zbirka 1, strane 89-91.
[3] Sveti Kur’an Surat Al-i-‘Imran (3): 97
[4] Sveti Kur’an Surat Saba’ (34): 18