Znacenje Allahu Akbar

Pitanje 34: Koje je znacenje Takbirat Al-Ihram * tokom molitve, i koje je znacenje Takbirat Ali bin Abi Taliba a.s.?

Odgovor: 
Takbirat Al-Ihram u molitvi su zapravo sedam a ne jedan, iako je jedan Ihram dozvoljen ako je ono sto je na umu time sedam Takbira, koji se odnose na Sedam Nebesa.

I svaki Takbira je povezan sa Nebom, pa izgovor prvog “Allahu Akbar” (Allah je Veci) znaci da je Allah veci od Svetskog i Prvog Neba ukljucujuci sve sto je u njima od dobrog, zlog i detalja, bec obzira na njihovu velicinu.

Pa ako znas da je zemlja i sav njen kapacitet, zrnce peska u pustinji u poredjenju sa galaksijom, a galaksija zrnce peska u poredjenju sa fizickim univerzumom, a Nebo sveta zrnce peska u pustinji u poredjenju sa Drugim Nebom, i tako dalje, sve dok, sve ne postane malo u tvojim ocima osim Allaha, a Allah swt. postane veci u tvojoj dusi, i ti znas da je On neopisiv.

A Takbira Alija a.s. je u skladu sa njegovim znanjem o Allahu swt., i on je najveci od Allahove kreacije u znanju Allaha posle Muhameda sawas. I sve sto se znanje o Allahu povecava, vise se znacaj secanja na Allaha povecava. I Ali a.s. zna Koga on velica, a ako bi kreacija trebalo da ponese ono sto on zna, ona ne bi mogla da ponese.

On a.s. je rekao u znacenju o, “Imam znanje unutar sebe, koje ako bi vam rekao, vi biste oscilirali kao sto je oscilacija uzeta na dalekim bunarima” #

A oscilacija znaci vibrirajuci pokret, a uze je konopac za koji je kofa koja iznosi vodu vezana, a daleki bunari znaci duboki bunari. Pa ako bi kofa bila bacena u dubok bunar, prikaceno uze bi osciliralo kao zmija koja se krece.

*. Takbeerat Al-Ihram: Govor “Allahu Akbar” na pocetku molitve – Prevod
#. Ref: Objasnjenje Nahj Al-Balaga za Ibn Hadeed: deo 1, strana 213