Znacenje “srca” i “zile kucavice” kod Allaha SWT.

1
Pitanje 18 iz knjige “Alegorije”: Allah SWT. je rekao, “O vi koji verujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, i znajte da Allah deluje između čoveka i srca njegovog, i da je On Taj Kome ćete biti sabrani.” (1)

I On SWT. je rekao,
“Mi smo čoveka stvorili i znamo šta mu sve duša njegova šapuće, jer Mi smo njemu bliži od njegove vratne žile kucavice.” (2)

Sta se misli pod “srcem” i “zilom kucavicom” u (ova) dva stiha?

Odgovor:
Pod covekom se misli na ljudsko bice koje veruje u Allaha i Allahov namesnik na Njegovoj zemlji. I njegovo srce znaci dokaz protiv kreacije, stoga srce je nepogresivi Imam, i srce je slicno nepogresivom zato sto, kao srce, Imam upravlja stvarima univerzuma, na nacin na koje srce upravlja stvarima ljudskog tela.

Zila kucavica je nepogresivi Imam, jer je on cvrsto uze Allaha (3), i vrata kroz koja se Bozansko prelivanje daje kreaciji. Znaci da je nepogresivi kreacija najbliza verujucem coveku, i vernik moli njega da ispuni njegove potrebe kod Allaha swt.

_______
(1)Sveti Kur’an Surat Al-Anfal ( 8 ):24.
(2)Sveti Kur’an Surat Qaf (50):16.
(3). Abdullah bin Abbas je rekao da je Allahov Poslanik sawas. urucivao govor njima, i on (sawas.) je rekao na kraju svog govora, “Allah swt. je sakupio deset atributa za nas, koja On nije sakupio ni za koga pre nas, niti postoji bilo ko osim nas: mi imamo mudrost, strpljenje, znanje, poslanistvo, blagost, hrabrost, pravdu, iskrenost, precistost i vrlinu. Mi smo rec poboznosti, put upucivanja, uzviseni primer, najveci dokaz, cvrst hvat, cvrsto uze. Mi smo oni prema kojima je Allah naredio usrdnost, pa posle upute, ima li sta osim zablude? Kako se onda okrecete?” Bihar Al-Anwar, zbirka 26, strana 244

2
I ovi stihovi objasnjavaju ljudima da je Allah blizi vama nego Poslanici, Verovesnici i Imami a.s.; i ako se vi njima okrenete da ispunite svoju potrebu, Allah intervenise izmedju vas i njih. Ovim, vi njih uzimate bogovima pored Allaha, ali bi trebalo bi da ih uzmete kao put do Allaha, da ispunite potrebu i da posreduju kod Allaha, jer oni niti posreduju, niti govore osim Allahovom swt. dozvolom, “I oni po naredbi Njegovoj rade.” (1)

Pa kako bi im Allah dozvolio da posreduju za slepca koji ne vidi Allaha,
“Slepo je oko koje Tebe ne vidi” (2)

On SWT. je rekao,
“Ko je taj ko će posredovati kod Njega, izuzev s dozvolom Njegovom?” (3)

I On SWT. je rekao,
“Oni ne govore, osim onome kome Al-Rahman (Milostivi) dozvoli, a on govori istinu.” (4)



 
Ahmed Al-Hasan

_______
(1)Sveti Kur’an Surat Al-Anbiya (21):27.
(2)Dua Imam Al-Hosein a.s. na dan A’rafa, Mousu’at Kalimat Al-Imam Al-Hosein a.s. 803.806; Ikbel al-Amal/339
(3)Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):255.
(4)Sveti Kur’an Surat An-Naba’ (78):38.